De Deventer Moordzaak
 

Een samenvatting van de mijns inziens meest waarschijnlijke loop der gebeurtenissen:
 
- Louwes rijdt donderdag 23 september 1999 rond 19.00 uur Utrecht uit.
- Bij Harderwijk komt hij (kort) in een file, doordat een baan is afgezet.
- Hij bedenkt nu dat hij nog bij de weduwe Wittenberg langs moet.
- Hij besluit door te rijden naar Deventer.
- Om 20:36 nadert hij Deventer, hij belt en zegt dat hij er aan komt.
- Hij begroet haar tegen negen uur, zoent haar, omarmt haar.
- Hij laat DNA op haar make-up achter en wat bloed uit zijn neus of van zijn hand komt achter op haar kraag.
- Hij vertrekt, misschien zei de weduwe dat ze nog bezoek verwachtte.
- De moordenaar komt bij de weduwe binnen.
- Hij probeert haar te wurgen.
- De weduwe verzet zich, probeert zich van het wurgkoord (of handen) los te wringen en veegt ter plekke met haar handen make-up met Louwes' DNA van haar gezicht op haar blouse.
- Mogelijk veegt de moordenaar met zijn handschoenen make-up van haar gezicht op haar blouse.
- Als de weduwe op de grond ligt wordt op haar ingestoken.
 

Deze gang van zaken zou alle vastgestelde feiten verklaren, zonder dat ook maar ergens toevallige omstandigheden hoeven te worden verondersteld.
 
Uit niets volgt dat Louwes de moordenaar is. Het zou gezien het ontbreken van ander bewijs, het ontbreken van een motief, en gezien de bovenmatige gruwelijkheid van de moord zelfs erg onaannemelijk zijn dat hij de moord beging.
 
Als Louwes zijn aanwezigheid na half negen bekent is dat een novum. Het OM moet alsnog bewijzen dat Louwes de moordenaar is. Het enige dat ze dan tegen hem hebben is dat hij de gelegenheid had en eerder over zijn alibi loog.
 
-------------------------------------------------------------------------------
 
Door onderzoek en reacties op de weblog van Maurice ben ik geleidelijk tot bovenstaande versie gekomen. Hieronder volgt mijn allereerste versie van de reconstructie, gepost in de Stentor.
 
Daarna volgen in chronologische volgorde mijn bijdragen op de weblog van Maurice met de argumentatie en de weg waarlangs ik tot de reconstructie kwam.
 
Daarin wordt ondermeer onderbouwd dat:
- Het rapport over het breedtetransport geen alibi voor Louwes oplevert.
- Dat de twee briefjes niet door eenzelfde persoon werden geschreven.
- Dat het extra onwaarschijlijk is dat het telefoontje van 20:36 uit t Harde kwam.
- Dat de Global messen Michael eerder vrijpleiten dan verdacht maken.
- Een proef mogelijk is die het onaannemelijk kan maken dat Louwes zelf het DNA via greepsporen, tijdens de moord op de blouse overbracht.
 
Sinds mijn verbanning op de weblog van de Hond publiceer ik mijn bijdragen op het Forum over de Deventer Moordzaak Daar kunt u het vervolg lezen op wat hieronder uiteen is gezet.

Alleen voor dringende vragen die hieronder niet zijn beantwoord en voor constructieve bijdragen is mijn e-mail adres: ertiuy apestaartje hotmail.com
 
==================================================================================
http://www.destentor.nl/dossiers/deventer/zaakwittenberg/article267779.ece#reactie
==================================================================================
 
Volgens mij is er een reconstructie mogelijk die alle gebeurtenissen verklaart, zonder toevallige of extreme toestanden te veronderstellen.
 
Louwes heeft een verhouding met de weduwe. Na het zetten van een handtekening in Utrecht om 19 uur gaat hij bij de weduwe langs. In Deventer omarmt hij de weduwe stevig en laat hij niet alleen greepsporen maar ook bloed uit neus of wondje op haar blouse achter. Tot meer dan omhelzen zal het niet gekomen zijn of er was wel meer DNA gevonden. Hij gaat naar huis, daarna wordt de weduwe door iemand anders vermoord. Misschien wel veel later, want wat is dat met die drie getuigen die haar vrijdag nog hadden gezien?
 
Er zij twee mogelijkheden voor het telefoontje:
1. Hij belt de weduwe in Deventer rond 20u30 vooraf dat hij eraan komt. Misschien bleef hij lang en had zijn vrouw gelijk toen ze zei dat hij laat thuis was.
2. Hij belt de weduwe in Deventer rond 20u30 na zijn vertrek bij haar, bv. om de drempel van f1750 nog door te bellen, als hij vergeten was dat te zeggen. Hij was dan erg kort bij de weduwe en was ruim na negen uur thuis.
 
Het verklaart het telefoongesprek vanuit Deventer en de DNA-sporen.
Louwes kan dit "alibi" niet geven omdat het hem een regelrecht motief voor de moord geeft en zijn aanwezigheid rond het veronderstelde tijdstip van de moord. Het verklaart waarom zijn sporen misschien niet op het vest hebben gezeten, dat had ze toen uit (gedaan). Het briefje over de weduwe die mannen tegen betaling ontving kan extra belastend zijn omdat het suggereert dat ze (ook) wat met Louwes heeft gehad.
 
Het verklaart het vertrouwen van het OM dat ze de juiste man hebben, omdat ze dit misschien wel vermoeden maar niet hard (hebben) kunnen maken. Zoiets leidt tot tunnelvisie. Als Knoops dit weet verklaart het misschien waarom hij - in de ogen van anderen - soms een verkeerde strategie koos of zelfs blunderde. Wie weet ligt hier het privacy probleem met het rapport.
 
Ook volgens dit scenario heeft Louwes de moord niet gepleegd. Het zal hem niet bepaald helpen, maar ook zijn tegenstanders kunnen hier ieder moment mee komen. Het is beter om er op te zijn voorbereid. In dit scenario is Louwes' enige kans dat de echte moordenaar wordt gevonden.
 
g - 22/06/06 - 19:59:27
-----------------------
 
=========================================================================
Maurice de Hond 132
=========================================================================
 
@ "een leuke theorie" - Zoals zoveel in deze zaak theorie is. Volgens het scheermes van Ockham is die theorie de beste die de verschijnselen met zo min mogelijk (toevallige, extreme) aannames verklaart. Een theorie die met slechts een enkele niet echt onwaarschijnlijke aanname alle vreemde gebeurtenissen in deze zaak verklaart moet dan wel een goeie kans maken. Of sensatiezoekers er van smullen lijkt me niet erg relevant. Waarnemingen uit de werkelijkheid die de theorie alsnog weerleggen zouden dat wel zijn.
 
g.h. - 23 Juni '06 - 12:58
--------------------------
 
=========================================================================
Maurice de Hond 134
=========================================================================
 
Uit "Open brief" van Maurice aan Brouwer 23 juni 2006:
 
De twee anonieme briefjes spelen een bijzondere rol bij deze moordzaak. De eerste is gelijk met het lijk gevonden. De tweede vier weken later door de recherche ontvangen. De door ons ingeschakelde deskundigen zeggen dat deze briefjes vanuit een en dezelfde bron stammen en geven ook aan wie deze briefjes heeft geschreven. Wij begrijpen uit het persbericht dat uw deskundigen deze bevindingen niet beamen. Niet alleen zou uw team aangeven dat deze briefjes niets met de moord te maken hoeven hebben, maar ook zou de kans klein zijn dat ze vanuit dezelfde bron (geschreven of gedicteerd) afkomstig zijn. Met name zijn wij geÔnteresseerd in hoe dit oordeel zich verhoudt met het feit dat beide anonieme briefjes dezelfde unieke woordcombinatie kennen "Maar toch wil ik u...". Via Google kan namelijk bepaald worden dat op internet deze combinatie slechts 150 keer voorkomt. Een andere combinatie zoals "Ik ben blij dat er..." komt al meer dan 60.000 keer voor. Op basis van kansberekening is derhalve te bepalen dat de kans heel groot is dat de twee briefjes juist wel uit eenzelfde bron afkomstig zijn. En dat zou grote gevolgen moeten hebben voor de te trekken conclusies. Het rapport moet ons uitsluitsel geven hoe het onderzoek en de redeneringen van het team
zijn verlopen.
 
"einde citaat"
 
De "kansbereking" slaat mijns inziens nergens op.
Dat de zinswending "Maar toch wil ik u..." op Google maar 150 keer voorkomt valt te verklaren uit het feit dat deze woorden typisch in een persoonlijk gerichte brief voorkomen. Op het internet staan nou juist algemene verhandelingen of aan breed publiek gerichte stukken. Bovendien is niet vol te houden dat maar weinig mensen deze zinswending zouden gebruiken, daarvoor is het te veel een standaardwending.
 
De zin "Ik ben blij dat er..." kan aan ieder gericht zijn en komt dus ook zoveel vaker voor.
 
In de brief schrijft Maurice "Zoals u bekend is heb ik...". Heet iedereen die dit schrijft Maurice? Met Google zijn er maar 13 hits! Zelfs de wending: "Zoals u bekend is..." komt maar 842 keer voor, toch heel wat minder 60,000
 
g.h. - 23 Juni '06 - 11:43
--------------------------
 
Volgens mij is het overduidelijk dat de twee briefjes door twee verschillende personen zijn geschreven.
 
Als opvallend verschil wijs ik op de schrijfwijze van de letter "b". In de latere brief komt die 3 keer voor, in heb, bureau en betaling. Alle keren wordt die geschreven als aaneengeschreven "l" en "o". Dus als een vertikale streep met daar aan vast een boven beginnende links(!)omdraaiende cirkel, te zien aan de deuk/opening aan de bovenkant. Dus niet een vertikale lijn vanonder doorgaand in een linkse lus. Het lijkt me een heel ongebruikelijke schrijfwijze voor de "b".
 
In de "tuin"-brief wordt de "b" overal heel normaal met rechts(!)omdraaiende cirkel geschreven, vaak te zien aan de opening aan de onderkant, of de doorgaande lijn vanaf de onderkant van de vertikaal.
 
Iemand die zijn handschrift verdraait zal groter, kleiner, schuiner rechter, schots en schever, slordiger, met andere lettertypes en met spelfouten werken. Een letter tegen de aangeleerde richting in schrijven is onaannemelijk en zou ook tot vergissingen leiden.
 
De briefjes zijn hier te vinden: http://www.geenonschuldigenvast.nl/Schriftvergelijking_geanonimiseerd.pdf
 
g.h. - 24 Juni '06 - 12:48
--------------------------
 
========================================================================
Maurice de Hond 135
========================================================================
 
Volgens mij is er maar een mogelijkheid over voor Louwes.
Als hij inderdaad op die donderdag rond 20u30 in Deventer was, dan kan hij dat nu maar beter bekennen. Hij zal moeten toegeven dat hij met de weduwe meer dan een formeel zakelijke relatie had. Zijn DNA is tijdens een omarming ('s ochtends of 's avonds) op haar blouse gekomen.
 
Hiermee worden bijna alle tot nu toe onwaarschijnlijke gebeurtenissen van een eenvoudige verklaring voorzien.
 
Weliswaar heeft Louwes daarmee motief en gelegenheid voor de moord, maar hij kan niet meer met feiten onderbouwd beschuldigd worden van het liegen over de toedracht. Dit is nu volgens mij de voornaamste reden dat hij vastzit.
 
Stel hij geeft het toe. Dan is het toch erg onwaarschijnlijk dat je zulke sporen op de blouse achterlaat, om vervolgens de moord te plegen zonder verder ook maar een enkel verder spoor achter te laten, zelfs niet op het vest, dat ze waarschijnlijk later aan had getrokken. Zo'n bekentenis maakt Louwes wel verdachte nummer 1, maar niet de moordenaar. Die kan na zijn vertrek zijn aangekomen. Die kan wel - en met succes - al het mogelijke gedaan hebben om zijn sporen te voorkomen of te verwijderen.
 
Of justitie er ook zo over denkt lijkt me onwaarschijnlijk, maar deze ontwikkeling zou wel een nieuw feit opleveren. Het liegen over de toedracht om de moord te verdoezelen zou niet langer een steekhoudend argument zijn. Het zou voor het OM een reden moeten zijn om alsnog naar de moordenaar op zoek te gaan.
 
g.h. - 25 Juni '06 - 12:09
--------------------------
 
Het punt is dat Louwes zijn verklaring verdaaid kan hebben uit angst dat het OM anders een motief in de relationele sfeer kan veronderstellen. Nog afgezien van zijn aanwezigheid in dat geval.
g.h. - 25 Juni '06 - 12:53
 
Ik denk ook niet dat Louwes de moord heeft gepleegd, het gaat er om wat in genoemd hypothetisch(!) scenario de gedachten van Louwes kunnen zijn geweest. En als je dan een buitenechtelijke verhouding hebt met iemand en daar aanwezig bent op het veronderstelde tijdstip van de moord, dan kon je wel eens denken dat het OM daarin motief en gelegenheid zou kunnen zien. Vervolgens zal hij gedacht hebben dat zijn verhouding en aanwezigheid niet te traceren waren en een leugentje het beste was op dat moment. Nog altijd in dat veronderstelde scenario kon hij zo bovendien zijn huwelijk redden. Rekenend buiten mobiel en DNA, waar hij aanvankelijk overigens mee was weggekomen. Zo gek was het dus niet.
 
g.h. - 25 Juni '06 - 14:50
--------------------------
 
@ Het medeleven met Louwes is volkomen begrijpelijk.
Maar zolang hij geen afdoende verklaring heeft voor het gevonden DNA, gekarakteriseerd als stevige greepsporen en bloed, kan hij het vergeten.
Alle andere wegen lopen dan dood.
Alleen de moordenaar die bekent kan hem dan redden.
Ook iemand die het beste met hem voorheeft moet dit beseffen.
 
g.h. - 25 Juni '06 - 16:31
--------------------------
 
@ Ter verduidelijking, ook in het "omarm"-scenario wordt er van uitgegaan dat Louwes de weduwe niet vermoordde. Als hij al DNA op zich had bij thuiskomst was dat niet meer dan wat bv van de handen van de weduwe afkomstig was, huidschilfertjes. Die kleren van Louwes zijn trouwens ook niet "goed bewaard" gebleven, dus het OM hoeft dat niet alsnog te testen....
 
g.h. - 25 Juni '06 - 18:37
--------------------------
 
========================================================================
Maurice de Hond 136
========================================================================
 
Mooi zo'n video, en ik hoop dat hij effect zal hebben. Des te meer hoop ik daarom dat daarin niet wordt gedemonstreerd dat de twee briefjes door eenzelfde persoon zouden zijn geschreven.
 
Op mijn analyse die naar ik meen het tegendeel bewijst kreeg ik nog geen reactie. Misschien was er onduidelijkheid, daarom heb ik een en ander in een plaatje samengevat. Als het goed is vind je dat hier: [klik voor vergroting]

http://img372.imageshack.us/img372/36/bvergelijking2db.jpg
 
De eerste drie b's zijn de drie b's uit de gigolobrief. Ze zijn op dezelfde manier geschreven. Ter verduidelijking gekleurd: de vertikale lijn in rood, de cirkel in blauw, violet waar die twee overlappen. Te zien is hoe de schrijver/ster die twee afzonderlijk schrijft, een haakje van onderaan de vertikaal naar de bovenkant van de cirkel is zelfs soms te onderkennen. Belangrijk is dat de cirkel linksom wordt geschreven. Deze schrijfwijze lijkt me zo ongebruikelijk dat de bron door kennissen herkend zou kunnen worden.
Om te tonen hoe ik de b's voor de uitleg heb gemanipuleerd staan de originelen eronder.
 
De laatste twee b's komen uit een veelheid aan b's in de tuinbrief. Daarvan is de eerste een uitgesproken voorbeeld van de meest b's uit die brief, de tweede een onduidelijk geval. Belangrijk is dat de cirkel rechtsom wordt geschreven, dus tegengesteld aan de b's van de gigolo bief. De onduidelijke b's zijn verre in de minderheid, al zouden die eventueel linksom kunnen zijn geschreven. Dat is echter in geen van die gevallen de enige mogelijkheid, rechtsom kan daar ook.
 
Dit demonstreert dat het om verschillende handschriften gaat. Je kunt nog zo veel overeenkomsten vinden, die kunnen (heel) toevallig zijn en leveren dus geen hard bewijs. Een enkel essentieel verschil heeft echter wel bewijskracht: er is geen enkele reden waarom een persoon de letter b in de ene brief consequent linksom en in de andere brief consequent rechtsom zou schrijven. Zelfs bij het verdraaien van het handschrift is het onwaarschijnlijk dat een schrijver zo'n op het eerste oog onopvallende variant van de b zou kiezen.
 
g.h. - 25 Juni '06 - 22:01
--------------------------
 
Wie is g.h. ? Flinke vent als je ook je naam erbij schrijft !
 
Ik hoop dat het hier om de kracht van het argument gaat, niet om de kracht van de naam
 
g.h. - 25 Juni '06 - 23:14
--------------------------
 
@ Om aantonen dat schrijvers verschillend zijn heb je eigenlijk maar een enkel essetieel verschillend kenmerk nodig, in de wiskunde heet zoiets een tegenvoorbeeld. Klassiek zijn de hier al eens genoemde zwanen. De bewering "alle zwanen zijn wit" kan je hooguit steeds aannemelijker maken door met immer meer witte zwanen aan te komen. Je hebt aan een enkele zwarte zwaan genoeg om die bewering te ontkrachten.
 
Het is dus velen malen moeilijker om via overeenkomende kenmerken te bewijzen dat het de zelfde schrijver betreft. Als o's hetzelfde zijn kan dat omdat het de zelfde schrijvers zijn, maar ze kunnen ook overeenkomen omdat ze op school hetzelfde zijn aangeleerd, of om een reden die niet eens bekend hoeft te zijn. Naarmate er meer overeenkomstige kenmerken zijn wordt de kans wel groter dat het om de zelfde schrijver gaat, maar dan nog mag er geen enkel essentieel verschil zijn. Of het moet aan een buitengebeuren kunnen worden toegeschreven. Bijvoorbeeld als de ene pen wel lichte ophalen weergeeft en de andere pen niet.
 
g.h. - 26 Juni '06 - 00:48
--------------------------
 
@ Als op de b is gezwoegd, dan met weinig resultaat. Op het eerste gezicht ziet hij er niet eens verdraaid uit. Sterker nog, ik kwam op het idee naar de b's te kijken omdat ze door Waisvisz en ik dacht ook Baggett waren aangemerkt als overeenkomstig! Ik kan de plaats in Maurice' archief met de afbeelding van de b's niet terugvinden, er schijnt (voorlopig) een gat in het archief te zitten.
 
Dus waarom die moeite voor iets dat niet opvalt. Handschrift verdraaiers kiezen juist opvallende algemene kenmerken zoals grootte, helling en ander lettertype.
 
Wat de schrijver van de gigolobrief betreft, ik heb een onbestemd gevoel dat het een oudere dame betreft die het gerucht bij de kapper heeft gehoord.
 
g.h. - 26 Juni '06 - 01:34
--------------------------
 
Als het gigolobriefje niet van Meike is - ik ken alleen de door Meike geschreven paar woorden die Maurice hier kopieerde, maar die doen mij inderdaad vermoedenen van niet - dan zie ik geen sterke reden waarom het geschreven is om het onderzoek op een dwaalspoor te brengen. 't Zou kunnen, maar veel waarschijnlijker is het "behulpzaamheid". Dit briefje is nu in de openbaarheid gekomen, maar hoeveel van dergelijke anonieme briefjes zou de politie wel ontvangen in dergelijke geruchtmakende zaken? Of zelfs in deze zaak?
 
Dat sommige zaken die hier besproken worden pijnlijk kunnen zijn voor de familie realiseer ik mij ten volste. Maar het is Maurice die hier een openbare rechtszitting heeft georganiseerd. Het zou te gek voor woorden zijn als dan het publiek alleen die informatie krijgt die niet pijnlijk is voor de familie en de rest werd onthouden. Die censuur is hier even geweest, maar zolang alles objectief en niet onnodig kwetsend wordt gebracht moet het toch kunnen. Of wil je alleen oordelen op grond van de feiten die Maurice welgevallig zijn? Over tunnelvisie gesproken.
 
g.h. - 26 Juni '06 - 11:55
--------------------------
 
@ Je bent benieuwd naar wat ik het meest waarschijnlijk vind. Het doet me goed te merken dat daar iemand in is geinteresseerd.
 
Ik ben er vrijwel van overtuigd dat
- Louwes niet de moordenaar is,
- Louwes de weduwe heeft omarmd, genoeg om het DNA-spoor achter te laten,
- Louwes vanuit Deventer belde,
- Louwes loog over zijn alibi, uit vrees als dader te worden gezien,
- het OM dat vermoedt en dat dat haar vasthoudendheid en tunnelvisie (geurproef etc,) verklaart,
- de twee briefjes van verschillende personen zijn,
- de gigolobrief van een "behulpzame" burger kwam,
- Meike de briefjes niet schreef,
- het leggen van de nadruk op het weerleggen van vrijwel vaststaande zaken Louwes niet verder helpt,
- dat het daarbij gebruiken van verkeerde argumenten (Google) de zaak schaadt.
 
Mij lijkt het een reele mogelijkheid dat
- het mes van Michael is, maar misschien door een kompaan werd gebruikt,
- de tuinbrief uit de kring van Michael's vrienden komt, of van hemzelf is (is dat onderzocht met handschrift en DNA?),
- de inbraak met behulp van een door Michael geleverde huissleutelkopie werd gepleegd.
 
g.h. - 26 Juni '06 - 14:04
--------------------------
 
@ Dat ik denk dat het tuinbriefje niet van Meike is, is meer een intuitieve overtuiging. Zoals ik eerder schreef ken ik alleen de door Meike geschreven paar woorden die Maurice hier kopieerde, vooralsnog te weinig voor een beredeneerd oordeel.
 
g.h. - 26 Juni '06 - 16:12
--------------------------
 
Even over dat telefoontje. Misschien werd het al eerder opgemerkt, maar het volgende zit me niet lekker. Louwes zegt in 't Harde te hebben gebeld en de zendmast in Deventer pakte het signaal op. Laten we aannemen dat in zeldzame gevallen het signaal 20 km verderop wordt opgevangen. Het signaal van Louwes' mobieltje weet niet welke kant het opmoet en kan dus in die zeldzame gevallen binnen een straal van twintig kilometer rond 't Harde door een zendmast worden opgepikt. Die straalt dat dan via via weer door naar Deventer. Zo stel ik me dat voor, corrigeer me als de techniek anders werkt.
 
Op een kaartje dat je hier moet kunnen vinden:

http://img258.imageshack.us/img258/8872/tharde3cr.jpg

heb ik rond 't Harde die cirkel licht gekleurd, je ziet Deventer precies op de rand. Nu vraag ik me af: hoeveel zendmasten staan er in deze cirkel die het signaal hadden kunnen opvangen?
 
De crux: Onder zeldzame atmosferische omstandigheden koos het signaal uit alle masten in de cirkel rond 't Harde net degene in Deventer dicht bij de weduwe. Reken die kans maar eens uit. Hint: deel de kans op de atmosferische omstandigheid door het aantal masten. OK, wel een heel grove methode, maar het geeft een idee. Want al die masten rondom 't Harde in andere richtingen die dichterbij staan, zijn veel waarschijnlijker ontvangers. De kans daalt tot vrijwel nul.
 
Ik mag voor Louwes hopen dat ik de techniek hier verkeerd heb ingeschat.
 
g.h. - 26 Juni '06 - 22:10
--------------------------
 
@g.h.
Die vraag van u had heel eenvoudig beantwoord kunnen worden als de recherche datgene had gedaan wat een dergelijk belangrijk telefoontje verdient. Bij de provider een "time advance analyse" opgevraagd. En daaruit zou onomstotelijk gebleken zijn op welke afstand van de paal de mobiel van Louwes zich bevond.
Maar is het niet opvallend dat alle voor Louwes relevant technisch onderzoek niet plaatsgevonden heeft:
- In 1999 goede foto's gemaakt van de blouse, zodat ze vergeleken konden worden met de foto's uit 2003
- Direct na de moord DNA onderzoek uitgevoerd op de blouse en het vest, in plaats 4 jaar later
- Zoeken naar DNA op het mes waarop Louwes onterecht is veroordeeld
- Tijdsbepaling van de dood van de weduwe via de oogvochtmethode
 
En waarom is er geen onderzoek gedaan naar de file die Louwes bij Hardewijk heeft gemeld, die niet op de radio was omgeroepen?
 
En last but not least: noch in de auto, noch op zijn kleding, of schoenen zijn er sporen van bloed gevonden (en dat kan met heel geavanceerde methoden nog lange tijd na de moord).
 
Maurice - 26 Juni '06 - 23:08
-----------------------------------------
 
@Maurice
Ik had al begrepen dat het telefoontje had kunnen worden gepositioneerd als er niet van alles was misgegaan. Maar we moeten nu leven met het feit dat de vitale informatie is verdwenen. Bedenk dat als de informatie wel was bewaard gebleven dat objectief gezien niet garandeert dat de uitkomst in Louwes' voordeel was uitgevallen.
 
Mijn vraag blijft daarom hoeveel relevante zendmasten stonden er in die cirkel? Hoe groter hun aantal, hoe kleiner de kans op het fenomeen "Louwes mobieltje straalt onder zeldzame omstandigheden ook nog uitgerekend een mast in Deventer aan".
 
Dat er op het waanzinnige af is geknoeid, zoals u uitgebreid aanvoert, mag waar zijn, maar - laat ik het bij het onderhavige geval laten - dat verandert het aantal zendmasten niet, noch de kans op gunstige atmosferische omstandigheden.
 
g.h. - 26 Juni '06 - 23:29
--------------------------
 
@Maurice
Toch even wat die andere punten betreft, ik heb hier vaker gezegd dat ik zelf ook denk dat Louwes niet de moordenaar is. Het blijkt erg "verwarrend" dat ik een andere loop van de gebeurtenissen veronderstel dan de meesten op dit forum.
 
g.h. - 26 Juni '06 - 23:37
--------------------------
 
@g.h.
Voor de meesten op dit forum, of eigenlijk vrijwel iedereen, staat de veronderstelling van de onschuld van Louwes op gespannen voet - om het zacht te zeggen - met de gebruikte bewijsmiddelen.
Diegenen die aan de onschuld van Louwes wensen vast te houden, staan dan ook afwijzend tegenover die bewijsmiddelen.
Het bijzondere van jouw hypothese is dat je de bewijzen integreert in een scenario waarbij Louwes niet schuldig is aan de moord.
Ik denk dat dat het verwarrende is, als er hier of daar verwarring is.
Nog een aardigheidje: een verhaal als dit, als het van de kant van de verdediging komt, staat juridisch te boek als een 'Meer en Vaart'-verweer, zo genoemd naar de naam van een bepaald arrest van de Hoge Raad.
Zo'n verweer behelst een beschrijving van de (beweerdelijke) toedracht, die niet strijdig is met de bewijsmiddelen, maar wel met de bewezenverklaring.
Op zo'n verweer is de rechter verplicht antwoord te geven, en hij moet motiveren waarom hij het verwerpt als dat is wat hij doet.
 
jan calis (email) - 27 Juni '06 - 00:34
----------------------------------------------------
 
@ "Hoeveel zendmasten van de provider van Louwes staan er tussen het Harde en Deventer?".
Dat lijkt me de verkeerde vraag. Hoeveel zendmasten van zijn provider staan er in die cirkel! Het signaal van Louwes' mobiel weet niet of het naar noord, oost, west of zuid moet en kan door elke mast in de omtrek worden opgepakt. Vandaar wordt het doorgeleid. Als de zeldzame atmosferische omstandigheden richtinggevoelig zijn is het bovendien toevallig dat die richting Deventer stonden en niet richting Zwolle of Harderwijk. Een cirkel met straal 35km maakt het nog erger, hoeveel masten staan daar wel niet? Nogmaals, met de techniek ben ik niet bekend, dus ik hoor graag welke masten allemaal in aanmerking kwamen om het signaal op te vangen en door te geven.
 
g.h. - 27 Juni '06 - 11:24
--------------------------
 
@ Juist omdat hij haar NIET ging vermoorden belde hij haar nog om half negen vanuit Deventer zonder aan traceerbaarheid te denken. Pas veel later toen hij verdachte werd probeerde hij zijn aanwezigheid in Deventer te ontkennen. Juist omdat hij geen geslepen boef is realiseerde hij zich niet dat die telefoontjes na te trekken zijn, misschien was hij dat telefoontje wel helemaal vergeten.
 
g.h. - 27 Juni '06 - 17:04
--------------------------
 
@ Ik weet natuurlijk ook niet wat Louwes in Deventer ging doen. Maar stel dat hij een meer dan zakelijke realtie met haar had. Hij is de afslag voorbijgereden, hij moest de drempelwaarde toch nog doorgeven en dacht dan rij ik maar even door naar Deventer om het zeggen, dan zie ik haar ook nog. Voor Deventer belt hij dat hij eraan komt. Twee mogelijkheden:
 
1, zij zegt dat ze die avond bezoek verwacht en dat het slecht uitkomt, Louwes geeft de dremppelwaarde door en keert om. Het DNA had hij tijdens een omarming die ochtend al achtergelaten.
 
2, hij komt binnen, omarmt haar, ze keuvelen wat, ze zegt dat ze niet te veel tijd heeft omdat ze nog bezoek verwacht, hij geeft de drempelwaarde door en vertrekt.
 
In beide gevallen komt hij niet al te laat thuis. Tegen de politie wil hij verzwijgen dat hij in Deventer was en geeft als tijdstip van bellen 8 uur op toen hij bij t Harde dacht te zijn. Blijkt het telefoontje half 9 te zijn, een half uur van t Harde naar omgeving Deventer, dat klopt dan ook.
 
Ik kan ook maar gissen, maar op deze manier hoef je geen krankzinnige samenloop van omstandigheden te veronderstellen. Dan nog houd ik het -hoewel zeer onwaarschijnlijk - wel voor mogelijk dat hij van t Harde direct naar huis ging. Het DNA is dan 's ochtends op de blouse gekomen.
 
g.h. - 27 Juni '06 - 19:18
--------------------------
 
========================================================================
Maurice de Hond 137
========================================================================
 
Ook met "terugwerkende kracht"....?
 
g.h. - 27 Juni '06 - 02:06
--------------------------
 

Nog even iets in antwoord op g.h.
De vraag was of de rechter ook met terugwerkende kracht tot motivering van een evt. verwerping verplicht zou zijn - tenminste dat is de uitgeschreven versie van de vraag die g.h. in twee woorden stelt. Met mijn boerenverstand zou ik zeggen: nee. De rechter is natuurlijk niet gehouden te antwoorden op een verweer dat niet wordt gevoerd.
Maar als Louwes achteraf met een verhaal als dit zou komen, en hij zou het hard kunnen maken - dat heeft hij dan wel te doen - dan is het wel een novum, m.i. In elk geval lees ik in mijn Corstens dat de Hoge Raad revisie toestaat als het de veroordeelde zelf is die de rechter op een dwaalspoor heeft gebracht. (De vreemdste dingen komen voor, in het (straf)recht.)
Maar nu moet ik ook enigszins terugkomen op wat ik had gezegd. Ik had het scenario van g.h. aangemerkt als of vergeleken met een zgn. Meer en Vaart-verweer (niet strijdig met de bewijsmiddelen, wel met de bewezenverklaring). Maar ik moet precizeren: zo bedoelde g.h. het (zonder het te weten, zal ik maar zeggen). In werkelijkheid is zijn verhaal ten eerste naar mijn idee onwaarschijnlijk, maar vooral ook wel degelijk strijdig met de bewijsmiddelen. Er zijn nl. in de bewijsoverweging van het Hof meer gronden om aan te nemen dat de DNA-sporen dadersporen zijn, dan alleen dat ze een meer dan oppervlakkig, zakelijk contact vergen. De liefdevolle omhelzing laat bv. onverklaard waarom er een grote correlatie is tussen de plekken op de blouse waar de sporen zitten en de plaatsen op het lichaam waar de weduwe ernstig letsel heeft opgelopen. En zo nog wat meer: kijk zelf naar de bewijsopbouw in het arrest van Hof Den Bosch.
Naar mijn idee standt de poging van g.h. daar op.
 
jan calis (email) - 28 Juni '06 - 01:45
----------------------------------------------------
 
@jan calis - Mijn vraag was inderdaad wel heel kort, maar met de aanhalingstekens in "terugwerkende kracht" bedoelde ik wat je daarna ook aanneemt, namelijk dat Louwes zijn aanwezigheid rond half negen zou bekennen en dat daarna de rechter in een nieuwe procedure alsnog met zijn motivatie zou moeten komen. Zo is de vraag gelijk wat langer...
 
g.h. - 28 Juni '06 - 02:29
--------------------------
 
========================================================================
Maurice de Hond 139
========================================================================
 
Omdat ik me gezien motief en bruutheid van de moord niet voor kan stellen dat Louwes de dader is, maak ik me zorgen om de mamier waarop Maurice hem - met alle goede bedoelingen - probeert vrij te krijgen.
Vooral het hameren op zaken die onwaarschijnlijk tot weerlegbaar onjuist zijn doen de zaak geen goed.
 
Zo wordt in de preview opnieuw verteld dat de twee briefjes door Meike zijn geschreven. Ik meen eerder te hebben aangetoond dat dit onmogelijk is: de twee briefjes zijn door verschillende personen geschreven.
 
De analyse vind u nog hier:
g.h. - 24 Juni '06 - 12:48
g.h. - 25 Juni '06 - 22:01
 
Kijkt u nog maar eens naar het plaatje met mijn analyse:
http://img372.imageshack.us/img372/36/bvergelijking2db.jpg
In het kort komt het er op neer dat het o'tje van de letter "b" in de gigolobrief consequent links(!)om is geschreven, in de tuinbrief consequent rechts(!)om, althans daarmee niet in strijd. Het is onwaarschijnlijk dat iemand die zijn handschrift verdraait een kenmerk zou kiezen dat zo weinig opvalt dat zelfs Waisvisz het in een geval als overeenkomend aanmerkt!
 
Als reactie kreeg ik de vraag waarom gerenommeerde bureaus als Waisvisz en Baggett zo overtuigd zijn van het tegendeel. Ze hadden toch geen motief om de zaak verkeerd voor te stellen?
 
Waisvisz had als motief de onschuld van Louwes te bewijzen en heeft vervolgens met de beste bedoelingen alleen naar de overeenkomsten gezocht en niet naar verschillen.
 
Baggett had als motief de betaling. Maurice had het geld gegarandeerd ongeacht de uitkomst, maar dan komt Baggett's tweede motief: een tevreden klant. Hij moet tenslotte denken aan nieuwe opdrachtgevers. Ik zeg niet dat hij bewust naar het antwoord toe heeft geschreven, maar het risico van een foute analyse is klein omdat grafologie in de handen van velen een zachte (schijn)wetenschap is, gewoon volhouden dat je gelijk hebt en het is hun woord tegen het zijne.
 
Ik schrijf dit voordat de video uitkomt, maar ben bang dat mijn raad, als er al naar gekeken zou worden, te laat komt.
 
g.h. - 28 Juni '06 - 12:16
--------------------------
 
========================================================================
Maurice de Hond 141
=========================================================================
 
Bestudering van de uitspraak in Den Bosch en, toegegeven, schipperend op het scherpst van de snede, heb ik een hypothese gevonden met verrassende uitkomst:
 
De lichtrode vlekken op de blouse van de weduwe met Louwes' DNA zijn op zijn minst juist ontlastend voor hem, met wat goede wil zelfs het bewijs dat hij niet de moordenaar is.
 
Met verontschuldiging als dit al eens eerder is beweerd, maar je kan niet alles lezen...
 
Gemakshalve duid ik de lichtrode vlekken aan met "make-up", hoewel de aard nog niet is vastgesteld.
 
Gevonden DNA van Louwes:
- 1 bloedvlek op kraag, ontstaan door vers bloed uit wondje.
- 4 contactsporen in make-up vermengd met slachtoffer-DNA.
- overig DNA, niet in conclusie meegenomen.
- 1 bloedvlek, vers uit wondje (samenvatting 13 juni 2006)
- 5 contactsporen waarvan niet in de samenvatting van 13 juni staat of ze ook alle in de make-up vlekken zijn gevonden.
 
De mij bekende gegevens laten dus vooralsnmog(!) de volgende hypothese toe:
Alle DNA van Louwes op de blouse is - behalve in de twee bloedvlekjes - uitsluitend gevonden in de make-up vlekken.
 
Gaan we er van uit dat deze hypothese juist is, dan zou dit ontlastend zijn voor Louwes!
 
Als Louwes' handen merendeels onder de make-up hadden gezeten, dan zou bij de veronderstelde omvangrijke geweldspleging de blouse er helemaal mee volzitten. Ik denk dat het aantal vlekken eerder consistent is met een of twee vingertoppen van Louwes waar make-up aan zat. Dan is het onwaarschijnlijk dat Louwes' handen alleen zijn DNA achterlieten via de make-up en dat de schone delen van zijn handen geen enkel DNA overdroegen. Zoiets valt met proeven na te gaan.
 
De conclusie:
Het DNA in de make-up vlekken is NIET rechtstreeks door Louwes handen overgedragen, laat staan tijdens een intensief geweldscontact.
Het DNA in de kraag kan door (eventueel meer dan zakekijk) contact, anders dan geweldadig, zijn ontstaan.
 
Er zijn dan, lijkt me, slechts de volgende mogelijkheden:
 
1. Louwes heeft zijn DNA (door aanraking, een zoen?) op haar make-up achtergelaten. De weduwe heeft daarop met haar hand diezelfde make-up betast en die vervolgens zelf op haar blouse achtergelaten. Louwes heeft haar blouse zelf niet aangeraakt. De weduwe kan de make-up vermengd met Louwes' DNA bovendien elders op bijvoorbeeld een zakdoek hebben gesmeerd.
 
2. De moordenaar heeft de met DNA van Louwes besmette make-up bij de weduwe gevonden en het op de blouse gesmeerd.
 
3. De make-up is later op de blouse gekomen.
a. Door ongecontroleerd bewaren. De make-up is met de blouse in aanraking gekomen, bijvoorbeeld via een zakdoek van de weduwe die dan verdwenen zou zijn,
b. er doelbewust op gesmeerd.
 
Mij lijkt mogelijkheid 1. reeel, 2. en 3b vrijwel uitgesloten, en 3a onwaarschijnlijk gezien de hoeveelheid DNA.
 
Toegeven, als er DNA van Louwes buiten de make-up vlekken is/wordt gevonden dondert dit hele kaartenhuis ineen. Want een kaartenhuis is het en dit alles veronderstelt ook nog een meer dan zakelijke relatie tussen Louwes en de weduwe. Van groot belang is dat de substantie wordt achterhaald, het kan nog van alles zijn, van aardbei tot waterverf.
 
Zit zijn DNA inderdaad alleen maar in de vlekken, dan zou Louwes zijn verhouding en aanwezigheid kunnen bekennen om aldus een nieuw feit te creeren (Jan Calis bevestigde dit, een welkome verrassing) en van het OM een uitleg verlangen over de curieuze manier waarop het DNA dan wel op de blouse moet zijn gekomen. Bovendien valt met nieuw uit te voeren proeven te bewijzen of onder deze omstandigheden DNA uitsluitend via de make-up wordt overgedragen. Als het daarbij ook via de schone (delen van de) handen wordt overgedragen, is er een novum. Immers dit is in strijd met de sporen op de blouse.
 
g.h. - 30 Juni '06 - 09:58
--------------------------
 
@ De blouse was doordrenkt met bloed, vijf messteken gaan er niet schoon in. Aanvankelijk zullen ze gedacht hebben dat al het bloed wel van het slachtoffer zou zijn. Dan vallen twee heel kleine vlekjes, hoewel duidelijk zichtbaar, niet op als van iemand anders.
 
Volgens de argumentatie (zie uitspraak den Bosch) kan Louwes' bloed alleen uit een vers (klien) wondje op de blouse zijn gekomen. Latere contaminatie is dan uitgesloten.
 
g.h. - 30 Juni '06 - 11:28
--------------------------
 
@ Gevonden DNA van Louwes:
- 1 bloedvlek op kraag, ontstaan door vers bloed uit wondje.
- 4 contactsporen in make-up vermengd met slachtoffer-DNA.
- overig DNA, niet in conclusie meegenomen.
 
Voor nadere verklaring bepaal ik me tot de uitspraak in den Bosch:
http://www.rechtspraak.nl/ljn.asp?ljn=AO3222
 
Hieruit lees ik (2.1.2 tot 2.1.4) van 20 monsters:
Spoor #10, het bloedvlekje, alleen DNA van Lowes
Spoor #9, #18, #19 en #20, in lichtrode vlekken, DNA mengprofiel van Louwes en Weduwe.
Spoor #1, #7, #8 en # 9 een Y-chromosoom DNA-profiel werd vastgesteld bestaande uit kenmerken die volledig overeenkwamen met die van het DNA-profiel van de verdachte - Deze sporen zijn in de conclusie niet meegenomen, naar ik aanneem te onbetrouwbaar.
 
Dus alle vier de voldoende betrouwbare contactsporen komen uitsluitend in de lichtrode vlekken voor.
 
Onder 2.1.7 wordt gezegd over het DNA in de vlekjes, dat via controlemonsters is bepaald dat het gelijktijdig met de substantie moet zijn overgebracht:
"4*- de afwezigheid van vreemd celmateriaal in controlemonsters (ter zitting van 26 januari 2004 heeft ing. Eikelenboom toegelicht dat deze controlemonsters net buiten de lichtrode vlekken zijn genomen) geeft steun aan de veronderstelling dat het mannelijk DNA gelijktijdig met de lichtrode substantie is overgedragen,...."
 
Of de vijf onlangs gevonden DNA contactsporen uitsluitend in de lichtrode vlekjes voorkomen heb ik niet kunnen vinden, waarschijnlijk is dat niet openbaar gemaakt(?). Zoals ik zei valt deze redenering in duigen als Louwes' DNA buiten die vlekjes in "voldoende mate" is aangetroffen.
 
Ik herhaal nog maar even dat mijn redenering niet afhankelijk is van wat voor substantie het lichtrood is, zoals ik schreef, alles van aarbei tot waterverf kan. Ook schreef ik dat het wel belangrijk is om de herkomst te achterhalen, omdat dat zou kunnen verklaren waarom Louwes' DNA er in terecht kwam.
 
g.h. - 30 Juni '06 - 16:41
--------------------------
 
========================================================================
Maurice de Hond 142
========================================================================
 
Hoewel niet vaststaat uit welke substantie de lichtrode vlekken in de blouse van de weduwe bestaat, ga ik er nu gemakshalve even van uit dat het make-up betreft, zoals ook in de uitspraak in den Bosch wordt aangenomen.
 
Het gezicht van de weduwe is met folies bemonsterd. Daarop is die make-up NIET aangetroffen. Het hof stelt dat de make-up indertijd mogelijk niet is vermeld omdat het onderzoek bedoelde andere sporen te vinden. Ik stel vast dat het niet in tegenspraak is met de feiten om het volgende te veronderstellen:
 
Op de blouse zijn make-up vlekken aangtroffen met DNA van Louwes. Op het lichaam/gezicht van de vermoorde is die make-up, van waarschijnlijk toch een behoorlijk opvallende kleur rood, niet aangetroffen.
 
De meest aannemelijke verklaring hiervoor lijkt me het volgende scenario:
 
- Tijdens zijn bezoek rond half 9 komt DNA van Louwes op de make-up, bijvoorbeeld doordat hij haar gezicht aanraakt via meer dan een zakelijk contact. Bijvoorbeeld een zoen.
- Die make-up bevat ook DNA van de weduwe, en komt bijvoorbeeld via haar handen (ze "veegt de zoen af") op haar blouse.
- Louwes vertrekt, de weduwe ziet in de spiegel dat de make-up in haar gezicht geruineerd is en wast die af.
- Ze heeft geen tijd voor nieuwe make-up, want de volgende bezoeker staat al op de stoep. Zo merkt ze ook niet dat er make-up vlekken op haar blouse zitten.
- Ze laat de bezoeker binnen binnen en wordt op beestachtige wijze vermoord.
 
Op deze manier wordt verklaard waarom Louwes' DNA in de make-up vlekken werd gevonden, maar de make-up met toch een opvallende kleur noch op foto's noch op de folie noch op enige andere manier (voor zover mij bekend) op haar lichaam/gezicht werd aangetroffen.
 
Omdat de weduwe zelf haar gezicht nog zal hebben gewassen, moet de moord daarna zijn gepleegd. Hooguit zou men kunnen stellen dat dat ook Louwes nog kan zijn geweest. Maar de conclusie moet zijn:
 
De make-up vlekken zijn niet gerelateerd aan de moord.
 
Daarmee zou het voornaamste argument van het hof vervallen.
 
g.h. - 30 Juni '06 - 22:43
--------------------------
 
Ik wil nog even mijn eerdere opmerking herhalen:
Onder 2.1.7 van de uitspraak in Den Bosch wordt gezegd over het DNA in de vlekjes, dat via controlemonsters is bepaald dat het gelijktijdig met de substantie moet zijn overgebracht, ik citeer:
 
"4*- de afwezigheid van vreemd celmateriaal in controlemonsters (ter zitting van 26 januari 2004 heeft ing. Eikelenboom toegelicht dat deze controlemonsters net buiten de lichtrode vlekken zijn genomen) geeft steun aan de veronderstelling dat het mannelijk DNA gelijktijdig met de lichtrode substantie is overgedragen,...."
 
Stel je nu voor dat Louwes die substantie aan zijn vingers had en met veel geweld greepsporen op de blouse achterliet. Dan is het toch juist onwaarschijnlijk dat (net) buiten die vlekken geen DNA van hem zit? Tenzij zijn handen van pols tot pink onder dat spul zaten, moet er ook DNA van de schone delen van zijn handen zijn overgedragen, en ook juist naast die vlekken, daar waar de vlek op zijn hand overgaat in het schone deel.
 
De conclusie moet zijn dat het DNA van Louwes EERST op de substantie is overgedragen en dat dat spul DAARNA door iets of iemand anders op de blouse is gekomen.
 
De meest aannemelijke verklaring heb ik al eens genoemd: Louwes zoent haar, zij raakt de make-up op die plek aan en brengt het zelf op haar blouse over. Bij zo'n zoen, misschien gewoon wang tegen wang, onsnapt er een bloedspatje uit zijn neus dat achterop de kraag van de weduwe belandt. Of hij heeft een miniem wondje aan de hand waarmee hij haar nek aanraakt.
 
Dat het bloedvlekje niet eerder werd gevonden ligt voor de hand, de blouse was doordrenkt van het bloed, haal daar maar dat kleine vlekje uit met DNA van een ander.
 
g.h. - 01 Juli '06 - 11:06
--------------------------
 
@ Mijn conclusie laat inderdaad open dat het om iets anders dan make-up gaat, bijvoorbeeld de paraplu. Omdat ik me moeilijk kan voorstellen dat er langs die weg zoveel DNA is overgebracht, en omdat er ook nog het bloedvlekje is dat uit vers bloed moet zijn ontstaan, lijkt mij de versie met de zoen of iets dergelijks waarschijnlijker.
 
g.h. - 01 Juli '06 - 11:29
--------------------------
 
Ik denk dat het belang niet moet worden onderschat als inderdaad mocht blijken - en ik heb op dat punt nog geen tegenwerping gekregen - dat Louwes' DNA uit de contactsporen uitsluitend in de lichtrode vlekken voorkomt.
 
Doe een eenvoudige proef. Iemand met een vergelijkbare substantie aan zijn handen grijpt stevig een persoon aan met een blouse van zelfde kleur en stof. Bemonster die blouse nu op de zelfde manier als die van de weduwe en kijk of de resultaten overeenkomen. Vindt men DNA buiten de vlekken dan ligt de zaak simpel:
 
Louwes' DNA in de contactsporen is NIET door Louwes' handen overgebracht tijdens de moord.
 
Daarmee vervalt de belangrijkste grond waarop hij is veroordeeld. Een NOVUM dunkt me.
 
g.h. - 01 Juli '06 - 12:00
--------------------------
 
=======================================================================
Maurice de Hond 143
=======================================================================
 
Sorry Maurice, maar Louwes krijg je niet vrij via een getuige die op die avond een enge man in de buurt van het huis heeft gezien. Dat is wanhoop.
 
Neem dan de getuigen, keus te over, die de weduwe vrijdag nog springlevend hebben rond zien lopen. Die bewijzen tenmiste direct Louwes' onschuld. Dit is sarcastisch bedoeld.
 
g.h. - 02 Juli '06 - 11:26
--------------------------
 
Ik wil nog even terugkomen op de lichtrode vlekken.
 
Uitgaande van de feiten zoals die door het hof in den Bosch zelf zijn gepresenteerd, wil ik bewijzen dat de vlekken met DNA van Louwes op de blouse van het slachtoffer juist GEEN dadersporen van Louwes zijn.
 
Mijn herziene reconstructie ziet er nu zo uit:
 
De weduwe ontvangt Louwes rond half negen. Hij zoent haar, bijvoorbeeld wang tegen wang, waarbij een spatje bloed uit neus of wondje achterop haar kraag terechtkomt. Zijn DNA zit nu op haar make-up. Hij keuvelt wat en vertrekt.
 
Eerder veronderstelde ik dat de weduwe haar gezicht nu had gewassen. Dat zou verklaren waarom er nooit andere sporen van de make-up zijn gevonden. Het probleem hiermee is dat ik dan moest aannemen dat de lichtrode vlekken tijdens Louwes bezoek al door de weduwe zelf op haar blouse waren gesmeerd, iets wat ik mij moeilijk in kon beelden. Ik ga er nu toch maar van uit dat de substantie niet gevonden is omdat er toen niet naar is gezocht. Dat maakt de conlusies over het ontlastend zijn helaas minder stellig.
 
Louwes is dus vertrokken. Dan komt de moordenaar binnen. Hij wurgt haar, of althans probeert dat, en daarbij verzet de weduwe zich heftig. Ze grijpt met haar handen naar haar nek om los te komen. Daarbij veegt ze met haar handen make-up met het DNA van Louwes van haar hals en gezicht op haar blouse. Mischien droeg de moordenaar handschoenen en veegde ook hij make-up van gezicht naar blouse.
 
Dit is mijns inziens de enige verklaring waarom buiten de lichtrode vlekken GEEN DNA van Louwes werd gevonden. Immers als Louwes haar met blote handen had gewurgd zou er ook DNA van hem buiten de vlekken op de blouse moeten zitten.
 
Dit verklaart ook de bevinding dat Louwes DNA juist op de plaatsen van wurging en ribbreuk werd gevonden.
 
Dit houdt alleen stand zolang buiten de vlekken geen DNA van Louwes is aangetroffen, en bij mijn weten klopt dat. Een eenvoudige proef moet nog bewijzen dat op deze manier DNA van schone (delen van de) handen op de blouse moet zijn gekomen.
 
Dit is geen bewijs dat Louwes de dader niet is. In deze reconstructie kan hij zelfs gebleven zijn, handschoenen hebben aangetrokken en haar alsnog hebben gewurgd. Wat dit bewijst is dat alle gevonden feiten ook een reele verklaring openlaten waarin Louwes de dader NIET is.
 
Omdat ik me, gezien motief en bruutheid van de moord, niet kan voorstellen dat Louwes de moordenaar is, lijkt het gegeven scenario mij aannemelijk.
 
De sporen kunnen weliswaar pas later door contaminatie op de blouse zijn terecht gekomen, maar die kans acht ik miniem gezien de hoeveelhied DNA. Daarbij is er altijd nog de bloedvlek die uit vers bloed moet zijn ontstaan. Bewust later aangebracht acht ik uitgesloten: of de make-up of de bloedvlek zou nog kunnen, maar allebei, dat verondestelt twee onafhankeljke uitgebreide manipulaties waaar een al genoeg was.
 
g.h. - 02 Juli '06 - 11:27
--------------------------
 
@g.h.
Goed verhaal, echter het volgende.
Dames die zich opmaken zoals de weduwe Wittenberg gebruiken make up (vroeger de poederdoos) ook wel foundation genoemd. Deze is te koop in alle soorten, maten en merken. Make up vlekken zijn bruin/beige en nooit rood. Wel rood is lippenstift, rouge, oogschaduw (hypothetisch).
Wat denken jullie van deze oplossing: slachtoffer maakte zich op, wist dat ze bezoek zou krijgen. Make up op gezicht en hals. Lippenstift, oogschaduw, mascara het complete beeld zal ik maar eens zeggen. Dan bezoek Louwes; begroeting met kus, zoen, aai, hand, knuffel, omarming enz. enz. en dat minstens 2 maal (begroeting en afscheid). Ook kan ze hebben gehuild en is er getroost (weer contact wellicht). DNA Louwes inmiddels "all over the place". Als een ander dan Louwes de moord gepleegd heeft, dan inderdaad met handschoenen maar heeft wel DNA Louwes verder verspreid!
Make up vlek = gebroken wit tot bruin van kleur, lippenstift = rood tot licht rood. Een spatje bloed kan uiteraard vlek veroorzaken, maar kan ook ontstaan zijn bij het opmaken, afdeppen dus vermenging met water. Ook kan het een scheerwondje van Louwes zijn geweest - het was die morgen zijn eerste bezoek na op kantoor in Zwolle te zijn geweest - als licht rode vlek DNA van Louwes bevat is contaminatie zelfs mogelijk.
Zie ook: "Omdat ik na Schalkhaar naar een afspraak in Almere moest en dit al krap aan zou worden, was dit niet mogelijk. Omdat zij het merkbaar jammer vond en het compleet maken van het dossier voor haar belangrijk was, is uiteindelijk afgesproken dat ik tegen 09.30 uur zou langskomen..."
En: "Omdat ik na mijn aanhouding mijn telefoonlijst onder ogen kreeg, kon ik zien dat ik (ik geloof) 09.32 uur naar kantoor heb gebeld. Omdat ik veronderstelde zo’n 10 minuten binnen te zijn geweest, kon ik daaruit afleiden dat ik om of kort na 09.15 uur de woning moest hebben betreden..."
 
Dan is al duidelijk dat kleding, bewijsstukken, DNA, bij elkaar bewaard zijn geweest c.q. meerdere malen bekeken zijn ....
 
FHH (email) - 02 Juli '06 - 11:47
----------------------------------------------
 
@FHH ter verduidelijking, onder make-up verstond ik ook lippenstift en dergelijke. Omdat niet duidelijk is welke substantie het betreft wil ik het wat dat betreft zo algemeen mogelijk houden.
 
g.h. - 02 Juli '06 - 11:55
--------------------------
 
@FHH Je beschrijving van de begroeting is inderdaad zoals ik me die voorstel, maar je situeert hem niet 's avonds, alleen 's morgens, begrijp ik. Dan blijft over dat het telefoontje toch in Deventer moet zijn gepleegd en dat die make-up de hele dag tot in de avond moet zijn blijven zitten.
 
g.h. - 02 Juli '06 - 12:07
--------------------------

=======================================================================
Maurice de Hond 144
=======================================================================
 
Als alles volgens het door mij eerder geschetste scenario verliep, waarom bekent Louwes dan zijn aanwezigheid op de avond van de moord niet?
 
Hij zit in een verlies-verlies situatie.
 
Als hij volhardt in zijn huidige verklaringen moet hij blijven zitten, maar komt hij binnen (ondertussen) overzichtelijke tijd vrij. Zijn familie en vrienden en de velen die het geblunder van het OM in deze zaak zien als de reden voor alle ellende, zullen hem altijd als onschuldig veroordeeld blijven zien. Zij zullen blijven hopen op het bewijs dat ook het DNA door geknoei op de blouse is gekomen om zo eerherstel en smartegeld voor Louwes te verkrijgen.
 
Als hij zijn aanwezigheid op de avond van de moord bekent - en vrij zou worden gesproken omdat de gevonden bewijzen hem niet noodzakelijk als moordenaar aanwijzen - dan zit hij misschien eerder thuis, maar eventueel smartegeld voor het onterecht vastzitten kan hij wel vergeten. En de reputatie van onschuldig vast krijgt een flinke deuk. Het is dan immers zijn eigen schuld, had hij maar niet moeten liegen over zijn alibi. Pluspunt in dit geval is dat het OM gedwongen wordt om naar de echte moordenaar op zoek te gaan. Wordt die gevonden dan is Louwes naam tevens gezuiverd.
 
g.h. (link) - 04 Juli '06 - 10:52
---------------------------------
 

@ In mijn versie loopt alles, inclusief de files, gelijk met Louwes' eigen verhaal tot en met 't Harde. Dat de zendmast bij 't Harde juist toen gerepareerd bleek te worden, vind ik inderdaad erg toevallig. Hier denk ik echter dat het veel te onwaarschijnlijk is dat in dat geval juist Deventer zou worden aangestraald. Gedetailleerde gebeurtenissen hoef je overigens niet te verzinnen, je kan ze bijvoorbeeld op een andere dag "laten gebeuren".
 
g.h. (link) - 04 Juli '06 - 12:18
---------------------------------
 
=========================================================================
Maurice de Hond 145
=========================================================================
 
@Maurice
Je snapt niet waarom Michael op een zijspoor werd gezet, ondanks de overweldigende hoeveelheid aanwijzingen tegen hem.
 
Mijn overtuiging is het dat Michael als verdachte buiten schot raakte op het moment dat het OM Louwes betrapte (terecht of onterecht) op het bewijsbaar en volhardend liegen over zijn aanwezigheid die avond in Deventer - zijn telefoontje nagelde hem vast. Het leidde tot de tunnelvisie waarmee ze alleen nog maar naar bewijzen tegen hem zochten en er een rotzooitje van maakten.
 
Dat ze op het laatste moment nog DNA van hem vonden lijkt verbazend. Tenslotte bleek het vermeende moordwapen dat hem zou veroordelen, het mes, een "rooie haring". Maar volgens mij was Louwes er wel degelijk die avond en zo is de DNA-vondst haast logisch te noemen. Zeker van iemand die dat niet hoefde te voorkomen, de moord moest nog gepleegd worden
 
g.h. (link) - 04 Juli '06 - 20:00
---------------------------------
 
@ Louwes was er mee weg gekomen, als niet op het allerlaatste moment bij de herziening dat DNA was opgedoken. Dat kon Louwes zelf ook niet vermoeden. Zonder dat DNA vond hij het blijkbaar maar beter volhouden niet in de buurt te zijn geweest ten tijde van de moord. Of dat nu nog steeds verstandig is?
 
g.h. - 04 Juli '06 - 20:41
--------------------------
 
Even verder speculerend:
Misschien heeft Louwes inderdaad rond 20:00 vanuit 't Harde naar de weduwe gebeld, maar kreeg hij geen contact met haar, wie weet juist vanwege die defecte mast. Misschien dacht hij, dan rij ik maar even door naar Deventer om het persoonlijk te melden. Bij Deventer gekomen probeerde hij zijn mobieltje opnieuw, nu met meer succes. Toch vlakbij zijnde ging bij haar langs....
 
g.h. (link) - 04 Juli '06 - 21:43
---------------------------------
 

In mijn poging alles wat rond de Deventer moordzaak gebeurde te beschrijven zonder toevalligheden aan te nemen, meen ik misschien het laatste puzzelstukje te hebben gevonden. (zie 04 Juli '06 - 21:43)
 
Louwes verklaart dat hij in 't Harde was - aanvankelijk om 20:00 - toen hij belde.
De politie confronteert hem met de telefoongegevens die ondubbelzinnig aangeven dat hij om 20:36 belde vanuit Deventer.
 
Nu blijkt achteraf dat uitgerekend de zendmast in 't Harde rond die tijd buiten bedrijf was.
Dat feit levert een uiterst kleine kans op dat een telefoontje uit 't Harde in Deventer wordt opgevangen, en daarmee geen definitief bewijs van zijn aanwezigheid in Deventer.
 
Maar stel nu dat Louwes inderdaad rond 20:00 in 't Harde was en de weduwe probeerde te bellen om de drempelwaarde door te geven.
Stel dat hij haar niet kon bereiken, juist omdat de zendmast bij 't Harde buiten bedrijf was.
 
Dan besluit Louwes naar Deventer door te rijden om het haar persoonlijk te vertellen, waarschijnlijk wetend dat ze thuis moet zijn.
Even voor Deventer probeert hij het om 20:36 nog eens en hij krijgt nu wel contact. Hij zegt dat hij vlakbij is en even langskomt voor de drempelwaarde.
 
1. Dit verklaart waarom Louwes eerst naar 't Harde reed en pas onderweg besloot naar Deventer te gaan.
2. Het neemt de toevalligheid van de defecte mast bij 't Harde weg: die was immers juist de oorzaak dat hij doorreed naar Deventer.
 

Dit alles hangt op de veronderstelling dat de defecte mast bij 't Harde de oorzaak kan zijn dat een mobieltje geen contact krijgt.
 
Kan iemand met kennis van zaken in de telefonie zeggen of dat een reele mogelijkheid is? Bijvoorbeeld als de batterijen bijna op zijn, en, het was 1999: met minder dekking?
 
g.h. (link) - 05 Juli '06 - 12:50
---------------------------------
 
@ Waarom zou hij dan naar Deventer rijden als hij in dezelfde tijd ook naar huis kan rijden om daar te telefoneren?
 
Omdat hij een excuus had om haar te zien. Maar misschien waren er nog andere zakelijke dingen waarvoor hij gelijk even langs kon komen.
 
g.h. (link) - 05 Juli '06 - 13:39
---------------------------------

========================================================================
Maurice de Hond 146
========================================================================
 
Met het inpassen van mogelijk het laatste puzzelstukje ziet mijn versie van de gebeurtenissen er zo uit:
 
- Louwes rijdt donderdag 23 september 1999 rond 19.00 uur Utrecht uit.
- Bij Harderwijk mist hij de afslag.
- Rond 20.00 uur is hij bij 't Harde.
- Hij wil de drempelwaarde van f.1750 nog doorgeven aan de weduwe Wittenberg.
- Wellicht probeert hij haar te bellen maar krijgt geen verbinding, omdat de zendmast bij 't Harde defect is.
- Hij besluit door te rijden naar Deventer.
- Om 20:36 in de buurt van Deventer belt hij nu met succes en zegt dat hij er aan komt.
- Hij begroet haar tegen negen uur, zoent haar, omarmt haar.
- Hij laat DNA op haar make-up achter en wat bloed uit zijn neus of van zijn hand komt achter op haar kraag.
- Hij vertrekt, misschien zei de weduwe dat ze nog bezoek verwachtte.
- De moordenaar komt bij de weduwe binnen.
- Hij probeert haar te wurgen.
- De weduwe verzet zich, probeert zich van het wurgkoord (of handen) los te wringen en veegt ter plekke met haar handen make-up met Louwes' DNA van haar gezicht op haar blouse.
- Mogelijk veegt de moordenaar met zijn handschoenen make-up van haar gezicht op haar blouse.
- Als de weduwe op de grond ligt wordt op haar ingestoken.
 
Deze gang van zaken zou alle vastgestelde feiten verklaren, zonder dat ook maar ergens toevallige omstandigheden hoeven te worden verondersteld.
 
Uit niets volgt dat Louwes de moordenaar is. Het zou gezien het ontbreken van ander bewijs, het ontbreken van een motief, en gezien de bovenmatige gruwelijkheid van de moord zelfs erg onaannemelijk zijn dat hij de moord beging.
 
Als Louwes zijn aanwezigheid na half negen bekent is dat een novum. Het OM moet alsnog bewijzen dat Louwes de moordenaar is. Het enige dat ze dan tegen hem hebben is dat hij de gelegenheid had en eerder over zijn alibi loog.
 
Over twee dingen die ik hierboven aannam kon ik nog geen uitsluitsel krijgen:
 
-Is het DNA van Louwes alleen in de lichtrode vlekken en bloeddruppels gevonden en niet daarbuiten op de blouse?
-Is het redelijkerwijs mogelijk dat een mobieltje geen verbinding tot stand kan brengen als de nabijgelegen zendmast defect is? Bij voorbeeld met bijna lege batterijen en de dekkingsgraad van 1999?
 
Wie weet hierop het antwoord?
 
g.h. - 07 Juli '06 - 19:02
--------------------------
 
@g.h.
Ik weet niet wat u hangup precies is, maar hou nu eens op met die theorie over de relatie tussen Louwes en de weduwe.
Als je alle stukken kent dan weet je dat met het overlijden van dr. Wittenberg het hele leven van de weduwe instortte en dat ze erna in feite nog virtueel met haar man was getrouwd. Ging elke dag naar het graf om met haar man te praten. En het huis bleef precies in de staat waarin het was toen haar man stierf.
Was daarnaast heel formeel.
 
Louwes, die op dat moment 15 jaar jonger was dan de weduwe van 60 jaar, was zeker ook een vrij formele man.
 
MdJ was tot circa 19.30 uur in het cafe en ging daarna weg. Als de weduwe toch al 's avonds mensen ontving dan was het zeker niet later dan om 8 uur.
Waarom zou net op de avond dat Louwes nog eerst even langs kwam de moordenaar na negenen komen, binnengelaten worden en daarna de weduwe vermoorden.
En als je fantasieen echt zo zouden zijn dan zou een Louwes echt niet 8 jaar in de bak gaan zitten, omdat hij niet zou durven te zeggen dat hij langs was geweest.
 
Het speciale aan Louwes is trouwens dat hij vanaf het begin steeds een verklaring heeft gegeven en daar zich consequent aan heeft gehouden. Nooit zijn verklaring iets aangepast om zo er zelf beter uit te komen. Op de vraag of misschien 's morgens de weduwe droevig was en hij haar als troost in de armen had genomen, antwoordde hij ontkennend en gaf aan dat de relatie juist heel formeel was en bleef. (Hij had alleen maar hoeven te zeggen dat ze dit keer zo verdrietig was dat hij haar even troostte).
 
Michael en Meike hebben inmiddels hun vierde variant gegeven van hun activiteiten op de avond van de moord. Het was "'laat in de middag waren we thuis en we zijn de hele avond thuis gebleven". Omdat dit in tegenspraak was van de telefoongegevens heeft men het nu veranderd in. We waren allebei vanaf 19.30 uur in de soos.
Daar is het OM nu heel gelukkig mee, want nu klopt het onderling en met de techniek.
Maar toen Mevr. Louwes tijdens de eerste rechtszaak aangaf dat zij in eerste instantie een vergissing had gemaakt met het tijdstip van thuiskomen (ze had ruim 2 maanden na dato op basis van een slechte kopie uit haar huisagenda gezegd dat hij laat thuis was) dreigde de Officier van Justitie met een vervolging wegens meineed.
 
Kortom: een onthutsend soort opportunisme
 
Maurice - 07 Juli '06 - 19:15
-----------------------------
 
@Maurice 19:15
Ik heb nog geen enkele andere plausibele verklaring gezien voor negen contactsporen en twee bloedvlekjes op de blouse met DNA van Louwes.
 
Contaminatie is uitgesloten voor de bloedvlekjes en onwaarschijnlijk - gezien de hoeveelheid - voor de contactsporen. Er bewust opgebracht? Dat bewijsmateriaal wordt achtergehouden heeft precedenten, maar op twee essentieel verschillende manieren de blouse manipuleren, waar ook nog een enkele keer genoeg was geweest, wie gelooft dat?
 
Dat Michael als uiterst verdacht overkomt, daar ben ik het geheel mee eens. Maar met de huidige stand van zaken is het bewijs tegen Louwes zo overweldigend, dat zelfs als Michael morgen bij Brouwer op de stoep zou staan en in tranen uitbarstend de moord zou bekennen, dan zou hij een vriendelijk klopje op de schouder krijgen met het advies een biertje tegen de schrik te gaan drinken en heengezonden worden.
 
g.h. - 07 Juli '06 - 20:05
--------------------------
 
@ Het wurgkoord kwam ik als mogelijkheid tegen gezien de rode striem in de hals, maar elk ander vergelijkbaar voorwerp voldoet. Bij mijn weten is niet vastgesteld waarmee de wurging plaatsvond.
 
g.h. - 07 Juli '06 - 20:05
--------------------------
 
@Maurice Waarom zou Louwes zijn aanwezigheid niet gewoon bekennen?
 
Hij dacht dat dat niet nodig was omdat het er naar uitzag dat hij wegkwam met zijn aanvankelijke leugentje om zichzelf niet nodeloos te belasten. Pas toen het DNA opdook bleek hoe onverstandig dat was geweest maar toen kon hij blijkbaar niet meer terug.
 
Overigens, ook Louwes en zijn vrouw hebben het alibi aangepast, zowel de tijd waarop werd gebeld als de tijd van thuiskomst.
 
Wat betreft de veronderstelde relatie tussen Louwes en de weduwe is voor mijn verhaal niet veel meer nodig dan de genoemde zoen en eventueel een omarming, voldoende althans om het gevonden DNA over te brengen.
 
Dat er meer zou zijn leek me toen ik deze hypothese een tijdje terug opstelde een verklaring voor het ontkennen van zijn tocht naar Deventer en een reden om er heen te gaan.
 
g.h. - 07 Juli '06 - 20:32
--------------------------
 
@ waarom is dit een novum?
 
Ik ga hierbij af op wat Jan Calis schreef:
 
Maar als Louwes achteraf met een verhaal als dit zou komen, en hij zou het hard kunnen maken - dat heeft hij dan wel te doen - dan is het wel een novum, m.i. In elk geval lees ik in mijn Corstens dat de Hoge Raad revisie toestaat als het de veroordeelde zelf is die de rechter op een dwaalspoor heeft gebracht. (De vreemdste dingen komen voor, in het (straf)recht.)
 
g.h. - 07 Juli '06 - 21:15
--------------------------
 
@ Nu zegt het hof dat het feit dat Louwes zijn aanwezigheid - tegen hard bewijs in - ontkent, alleen te verklaren valt als hij de moordenaar is.
 
Als Louwes bekent dat hij om 20:36 in Deventer was en aanemelijk kan maken hoe hij tot die ontkenning kwam, is dat op zich niet meer een reden waarom Louwes de moordenaar zou zijn.
 
Ik ben het overigens met je eens dat het duivels lastig zal zijn de rechter er nu nog van te overtuigen dat je wel in Deventer was, maar de moord niet pleegde. Maar ja, als je geen novum wil.... ik zie geen andere kans, hoe klein ook.
 
g.h. - 07 Juli '06 - 22:20
--------------------------
 
@ Mensen op dit forum die menen dat Louwes terecht vastzit, en dus beweren dat hij de weduwe op beestachtige wijze vermoordde door haar het hoofd in te slaan, te wurgen, en vijf keer met een mes in de borst te steken, worden op dit forum met met meer respect behandeld, dan iemand die meent dat hij haar een zoen gaf.
 
Beter: iemand die de hypothese verdedigt dat een iets meer dan zakelijke relatie alle vaststaande feiten verklaart zonder dat Louwes de moordenaar is.
 
Als "jullie" denken de zaak zonder weerwoord op te kunnen lossen, wees gelukkig in je tunneltje.
 
Wat Louwes moet doen als mijn hypothese juist is weet ik niet, ik ben tenslotte niet zijn advocaat. Dat hij daarmee haast even diep in de ellende zit kan ik alleen maar beamen.
 
g.h. - 08 Juli '06 - 10:44
--------------------------
 
@ Het heeft veel weg van een blinde vlek - mensen die op mijn bijdragen reageren, putten zich steeds weer uit in het geven van argumenten waarom Louwes de moordenaar niet kan zijn en waarom Michael het waarschijnlijk wel is.
 
Kort en goed: ik denk NIET dat Louwes de moordenaar is en ik denk dat er een reele kans is dat Michael dat wel is.
 
Explicieter kan niet, maar of het helpt.
 
g.h. - 08 Juli '06 - 11:48
--------------------------

=========================================================================
Maurice de Hond 150
=========================================================================
 
Uit Oordeel zelf:
 
Al direct bij zijn verhoor op 28 september is het duidelijk dat MichaŽl een verzamelaar van messen is. Op de vraag wat hij in de afgelopen dagen heeft gedaan, geeft MichaŽl als antwoord:
"Op zaterdagmorgen (25 september) ben ik alleen, per trein naar Arnhem gegaan. Ik heb daar in een winkel een magneetstrip voor Global-keukenmessen gekocht." 42
 
In het proces-verbaal volgt hierop een opmerking van de verbalisant, dat MichaŽl een NS-dagretour van die zaterdag toonde. (Op dat moment was dit relevant, omdat toen iedereen nog dacht dat de weduwe was vermoord op 25 september, de dag dat ze gevonden was. Met het treinkaartje zou MichaŽl dus proberen zich een alibi te verschaffen voor het vermeende moment van de moord.)
 
Stel je hebt op donderdagavond een gruwelijke moord begaan door met een Global mes vijf keer op de weduwe in te hakken. Je hebt aan handschoenen gedacht, alle sporen verwijderd met de kruimeldief, het moordwapen kwijt kunnen raken, je kleren en jezelf door en door gereinigd en een alibi verzonnen. Dan politie vraagt de dinsdag daarna wat je op zaterdag deed. Dan zeg je - nou komt ie - ik was naar Arnhem om een magneetstrip voor mijn Globalmessen te kopen! Ik heb het treinkaartje zelfs bewaard om dat te bewijzen!
 
Dat kaartje liet hij zien omdat hij dacht dat de weduwe zaterdag was vermoord! Als alibi voor zaterdag. Dat bewijst ook dat hij niet wist dat de moord op donderdag was gepleegd.
 
Was hij de moordenaar die in Arnhem zijn mes kwam vervangen, dan had hij nooit gezegd dat hij in die winkel was geweest. Om te beginnen wist hij dat hij voor zaterdag geen alibi nodig had, de moord had hij immers donderdag gepleegd. Arnhem is een grote stad. Als het al uit zou komen kon hij alsnog zeggen dat hij zich "nu weer herinnert" in die winkel te zijn geweest voor iets anders.
 
g.h. (link) - 11 Juli '06 - 02:18
---------------------------------
 
Volgens de winkelier in Arnhem was die dag alleen een Globalmes (GSF)GFS17 verkocht. Dat heeft een lemmet van 6cm, 1 cm korter nog dan het GS8 mes. Het handvat is ook korter, maar 9 cm lang, net de lengte van een gebalde vuist, dus een wond van 6 cm lijkt me het hoogst haalbare. De steekwonden waren consistent 10 cm diep.
 
Zie de hele messenverzameling hier: http://www.headcook.co.uk/knives-global-c-2_71.html?id=8e72464b76717244fdd331bfc0dd450e
GFS17 staat hier: http://www.headcook.co.uk/global-gfs17-peeling-forged-curved-blade-p-1065.html
 
g.h. (link) - 11 Juli '06 - 03:40
---------------------------------
 
@g.h.
1. Het ging er niet om dat hij zelf wist dat de moord op donderdag was gepleegd. Het gaat erom dat op dat moment iedereen dacht dat de moord op zaterdag was gepleegd. Ook op de grafsteen van de weduwe staat die datum. Dus door het treinkaartje te tonen had hij een hard alibi voor het moment van de moord, zoals dat op dat moment werd gedacht.
 
2. Stel dat je 20 Global messen thuis hebt. En je hebt er een voor de moord gebruikt (stel de GSF 8). En je gaat naar Arnhem om een nieuwe te kopen zodat je weer 20 hebt koop je dan dezelfde als waarmee je de moord hebt gepleegd of neem je een andere uit de collectie Global?
Ik heb trouwens van deskundigen begrepen dat als je bij voorbeeld in 1992 een serie Global messen hebt gekocht en in 1999 een losse hebt gekocht dat in 1999 gewoon vast te stellen was als je de 20 messen had laten onderzoeken. (Maar ja, zover waren Jansen & Janssen in Deventer opgekomen).
 
Maurice - 11 Juli '06 - 06:30
----------------------------------------
 
@Maurice 06:30
Laat ik het op een andere manier zeggen. Twee mogelijkheden:
 
1. Hij was wel de moordenaar en gebruikte zijn Globalmes.
 
Hij gaat dinsdag de politie toch niet op een idee brengen door volkomen onnodig over Global messen te beginnen; door te zeggen dat hij zaterdag al naar een "messenwinkel" in Arnhem is geweest om een Global magneetstrip te kopen? Hij zou zelfs zo lang mogelijk proberen te verzwijgen dat hij in Arnhem was, laat staan dat hij met het retourtje zou komen. Omdat hij als dader wist dat de moord donderdag was gepleegd en ook mocht aannemen dat de politie daar gauw genoeg achter zou komen of al was, wist hij ook dat een alibi voor zaterdag bovendien onbelangrijk zou zijn.
 
De reden om nog zaterdag een mes te kopen moet voor de moordenaar zijn geweest om het ontbrekende mes te vervangen. Dat moet dan wel hetzelfde zijn, messen had hij immers genoeg. Als het moordwapen gevonden zou worden of getypeerd, kon hij laten zien dat hij het zelf nog had. Wat voor zin heeft het om een ander type te kopen? Stel hij kocht als moordenaar het GFS17 mes, waarvan hij moest weten dat het zodanig van het moordwapen verschilt - het is veel te klein - dat de moord daar niet mee kon zijn gepleegd. Met wat voor zin? Het is toch onzinnig om alleen maar "weer" 20 messen te willen hebben, wie hield bij hoeveel messen hij had? Hij zal het zelf niet eens hebben geweten.
 
Als de messen van 1992 verschillend waren van die van 1999, wist de moordenaar dat mischien niet of hoopte hij tenminste er mee weg te komen, een andere keus had hij zo gauw niet.
 

2. Hij was niet de moordenaar:
 
Hij weet niet dat de moord donderdag plaatsvond, noch dat er een mes werd gebruikt, laat staan een Global. Maar hij moet verklaren wat hij de afgelopen dagen heeft gedaan, wetend dat hij verdacht zou kunnen worden gezien zijn betrokkenheid. Dan wil hij dolgraag laten zien dat hij voor de veronderstelde tijd van de moord, zaterdag, een hard alibi had. Dus beschrijft hij zonder bezwaar uitgebreid zijn tocht naar een messenwinkel in Arnhem, blij dat hij zelfs het kaartje nog heeft.
 
1. of 2. Oordeel zelf.
 
g.h. (link) - 11 Juli '06 - 12:00
---------------------------------
 
@ Als hij dat die Global magneetstrip niet eens gekocht blijkt te hebben, maakt dat het nog waarschijnlijker dat hij zijn tocht naar de messenwinkel juist als (naief) alibi wilde gebruiken, door de aankoop van de Global strip er bij te fantaseren. Dat zou het laatste zijn wat hij als moordenaar had gedaan!
 
@ Zelfs als Michael wist dat er bij de moord een mes was gebruikt.
Dan maakt dat mogelijkheid 2, dat hij de moord niet beging en helemaal niet dacht aan de traceerbaarheid van een mes, alleen maar waarschijnlijker.
 
g.h. (link) - 11 Juli '06 - 12:48
---------------------------------
 
@ Onder 2, als Michael niet de moordenaar is, ging hij helemaal niet voor een alibi zorgen, ik kan alleen maar aannemen dat hij die zaterdag toevallig in Arnhem was, hij was daar wel vaker. Toen hem er dinsdag naar gevraagd werd, deed hij er niet geheimzinnig over omdat hij niet dacht dat het ook maar iets met de moord te maken kon hebben. Anders verzin je toch niet zoiets over die Global magneetstrip. Hij heeft waarschijnlijk ook dat mes helemaal niet gekocht. Waarom zou hij dat zijn?
 
aanvullend: pas dinsdag zag hij er een alibi in. Dat wil zeggen als hij in Arnhem was voordat de weduwe werd gevonden. Anders blijft het feit staan, dat hij niet geheimzinnig deed over zijn reis naar Arnhem en het eventueel kopen van die Global magneetstrip.
 
g.h. (link) - 11 Juli '06 - 15:33 15:46
---------------------------------------
 
@ Ik denk dat hij het gevoel had zijn reisje naar Arnhem te moeten verklaren en toen maar bedacht dat hij de strip had gekocht, wellicht omdat hij had overwogen om dat te doen.
 
g.h. (link) - 11 Juli '06 - 16:00
----------------------------------
 
@Jan Calis 12 Juli '06 - 01:03 [van de site verwijderd]
Dank voor je aanmoedigende opmerkingen.
Ik kan ongeveer vermoeden wat je met "dat andere verhaal bedoeld".
Niet de analyse die wil aantonen dat de briefjes door verschillende personen zijn geschreven, niet de analyse die het telefoontje vanuit 't Harde nog onwaarschijnlijker maakt dan het al was, of die die verklaart waarom Louwes ermee wegkwam omdat "toevallig" net de mast in 't Harde werd gerepareerd. Dit om het er nog maar eens in te wrijven dat veel van de Deventer zoete koek hier zuur is.
 
Ik neem aan dat je doelt op mijn hypothese dat Louwes zijn DNA via een zoen o.i.d. in haar make-up mengde en dat de weduwe (en of haar moordenaar) dat DNA daarna tijdens haar doodsstrijd [wurging] op haar blouse overbracht. Ik meende het arrest van het Bossche Hof goed gelezen te hebben, maar het is behoorlijk uitgebreid. Ik weet daarom niet precies waarop je doelt als je zegt dat mijn theorie niet verenigbaar is met de bewijsmiddelen. Zou je kunnen aangeven waar de schoen wringt?
 
g.h. (link) - 12 Juli '06 - 03:01
---------------------------------
 
De gebruikelijke tactiek van Jan Calis.
Ik schrijf een stuk van 79 pagina's die gaat over wat het OM wist op 23 oktober 1999 of had kunnen weten. Daarin staan allerlei zeer bezwarende zaken over Michael en in feite ook het opereren van het Openbaar Ministerie uit die periode.
En waar gaat hij het over hebben? Natuurlijk over datgene wat erna bekend is geworden of bekend geworden zal zijn over Louwes.
 
Inmiddels weet ik zeker dat Jan Calis deel uitmaakt van het Openbaar Ministerie of door het Openbaar Ministerie een specifieke rol op deze site moet spelen. Als Jan Calis bij zijn volgende bijdrage op deze site niet ingaat op de zaken die ik heb aangedragen in "Oordeel zelf", dan zal de verdere toegang van hem tot de site blokkeren en dan gaat hij mij op andere plekken zijn zegenrijk werk doen voor het OM!
 
Maurice - 12 Juli '06 - 07:13
----------------------------------------
 
@Maurice
Blijkbaar mag ik nog op deze site, omdat ik wel commentaar heb gegeven op "Oordeel zelf". Ondanks het feit dat dat volgens mij vernietigend is.
 
Immers het haalt de theorie dat Michael in Arnhem een Global mes kocht om het moordwapen te vervangen volledig onderuit.
 
Het maakt gehakt van de stelling dat beide briefjes door Meike zijn geschreven.
 
Het maakt de kans dat het telefoontje van 20:36 vanuit 't Harde kwam illusoir en geeft een verklaring waarom het niet zo toevallig is dat de defecte mast in 't Harde Louwes te hulp kwam.
 
Wat overblijft van "Oordeel zelf" is de geldkwestie, maar ja, wat als blijkt dat het geld al voor de moord was afgelost? En Michael's alibi voor donderdag, maar wat heb je daaraan als het mes-verhaal ook al van tafel is. Het alibi is nu ieder geval niet meer strijdig met de harde feiten, dat van Louwes nog altijd wel - het telefoontje. Michael's daderkennis kan op geruchten zijn gebaseerd die hij zaterdag hoorde.
 
De enge man, een nog vagere getuigenis dan die van de vijf getuigen die de weduwe vrijdag nog springlevend hadden zien rondlopen.
 
Het rapport blijft beperkt tot wat er voor 23 october 1999 gebeurde, met de vraag waarom Michael uit beeld verdween. Zoals ik hier al opmerkte, was dat, omdat Louwes op een keiharde leugen over zijn alibi werd betrapt. Maar dat had natuurlijk nooit mogen leiden tot het uitsluiten van andere verdachten. Met een pamflet dat aantoont hoezeer alles tot 23 october 1999 misging komt Louwes niet vrij.
 
Alle getuigen ten spijt, het poetst Louwes' DNA niet weg. Zelf ben ik er nog steeds van overtuigd dat Louwes - gezien motief en gruwelijkheid van de moord - niet de dader is. Ik meende een verklaring te hebben gevonden voor de gang van zaken, die alle feiten verklaart.
 
Daar zitten mischien nog gaten in. Nu kan Jan Calis mij die gaten wijzen, maar Maurice heeft besloten hem de mond te snoeren, althans hij moet eerst op zijn knietjes. Zelfs zijn eerdere bijdrage is weggehaald. Het wordt mij zo onmogelijk gemaakt het werk ter verdediging van Louwes voort te zetten.
 
Wat maakt het uit voor wie iemand werkt, al was het de KGB? Zolang de bijdragen maar feitelijk blijven, iets wat van sommige van de Hond's volgers niet kan worden gezegd. Moet dit de Maurice fanclub zijn? Of een site waar serieus over de zaak wordt gediscussieerd. En mogen de forumleden dan zelf bepalen op welke onderwerpen ze ingaan en op welke niet?
 
g.h. (link) - 12 Juli '06 - 11:08
---------------------------------

@ Vertel mij dan waarom de moordenaar die het moordwapen, een Global mes, heeft laten verdwijnen, dinsdag al fantaseert (want hij had het niet eens gekocht) over de aankoop van een Global magneetstrip in Arnhem. Uit zichzelf, zichzelf belastend (hij legt een relatie met zijn moordwapen) met iets dat hij niet eens gekocht heeft?
 
g.h. - 12 Juli '06 - 12:39
--------------------------
 
@ Leg dan ook eens uit waarom de moordenaar het Global mes, het moordwapen, laat verdwijnen, om vervolgens naar Arnhem te trekken en daar een Global mes te gaan kopen - in de winkel die hij dinsdag aan de politie zou beschrijven - waarvan hij zelf weet dat het nooit het moordwapen kan zijn. Hij bezit al een twintigtal (Global) messen, wie weet er nou welke messen hij wel of niet had. Les 1 in de cursus "Hoe maak ik mij maximaal verdacht".
 
g.h. - 12 Juli '06 - 13:27
--------------------------
Hoe toevallig kan het zijn, dat een verzamelaar van Global messen, net 1-2 dagen na een moord uitgevoerd met een waarschijnlijk Global mes, een Global mes gaat kopen in een andere stad ?
Antwoord: hij ging helemaal geen Global mes kopen.
 
[Als hij de moordenaar wel was: waarom zou hij?]
[Als hij de moordenaar niet was: zelfs al kocht hij het, nou en?]
 
g.h. - 12 Juli '06 - 14:01
--------------------------
 
@ Ik heb beweerd dat de twee briefjes door verschillende personen zijn geschreven en dus niet allebei(!) door Meike. Grafologen die aan mijn argument voorbijgaan neem ik weinig serieus. Als ik hun conclusie - dat het om dezelfde schrijver gaat - niet vertrouw, dan vertrouw ik ook hun conlusie niet dat tenminste 1 briefje door Meike is geschreven. Ik heb te weinig schrift van Meike om te beoordelen of Meike de exuusbrief kan hebben geschreven. Ik ga de forumleden niet vervelen met een herhaling van mijn argumenten waarom de schrijvers verschillend moeten zijn. Het antwoord op je vragen staat, soms in drievoud, [hierboven]
 
g.h. - 12 Juli '06 - 17:37
--------------------------
 
@ Als de mast bij 't Harde rond 20:00 werkte vervalt inderdaad mijn veronderstelling (wellicht, schreef ik) dat het voor Louwes ondermeer een reden was om naar Deventer door te rijden: hij kon de weduwe om 20:00 telefonisch niet bereiken. Bovendien had ik het voorbehoud gemaakt dat een kapotte zendmast de verbinding onder bepaalde omstandigheden niet tot stand doet komen. Daar kwam geen antwoord op, maar dat is onder deze omstandigheden niet nodig.
 
Goed, dan blijft alleen over dat er zich om 20:36 een onwaarschijnlijk toevallige samenloop van omstandigheden moet hebben voorgedaan, waardoor Louwes' telefoontje bij 't Harde geregistreerd werd als afkomstig uit Deventer. In aanmerking genomen de grote hoeveelheid DNA uit twee essentieel verschillende bronnen (contactsporen en vers bloed) lijkt het mij veel aannemelijker (zacht uitgedrukt) dat Louwes die avond bij de weduwe was, en dat zijn telefoontje derhalve veel eenvoudiger te verklaren valt - dan ook niet zo relevant meer - als afkomstig uit Deventer.
 
Louwes zal dan een andere reden hebben gehad om na het missen van de afslag door te rijden naar Deventer, hij wilde nog wat afgeven, of gewoon haar zien.
 
g.h. - 12 Juli '06 - 21:51
--------------------------

=======================================================================
Maurice de Hond 154
=======================================================================
@Maurice
Je blijft maar hameren op de vraag waarom op 23 october 1999 Michael uit beeld verdween en alles op Louwes werd gefocust. Zelfs al is het allemaal waar over een broddelende en blunderende justitie, dan nog heeft dat geen enkel nut voor de vrijlating van Louwes. Die zit vast op zijn DNA.
 
Ik kan niet voor het OM spreken, maar ik ben er van overtuigd dat Michael uit beeld verdween toen volgens hen keihard vaststond, dat Louwes over zijn alibi loog - het telefoontje pinde hem vast in Deventer op de avond van de moord en hij ontkende. Bovendien klopte volgens het OM zijn alibi tussen 21 en 23 uur niet, althans, het was zeker niet hard.
 
Je presenteert een overvloed aan zaken die Michael verdacht maken, Michael was niet voor niets een tijd verdachte nummer 1. In tegenstelling tot Louwes echter kon Michael zijn leugens over zijn alibi rechtbreien. Mensen die veel in kroegen rondhangen weten vaak de volgende dag al niet meer wat ze hebben gedaan. Dat lijkt met twee maten meten. Het verschil is nou juist dat Louwes volhardde in iets dat volgens het OM onbestaanbaar was.
 
Dat ze geen verband legden tussen Michael en de twee briefjes vind ik beslist niet vreemd. Zijn reisje naar de messenwinkel spreekt hem eerder vrij, zoals ik hier uitlegde.
 
Voor het OM was het simpel. Een verdachte die liegt over zijn alibi. Daar kan maar ťťn verklaring voor zijn. En toen hebben ze alles wat mag en vooral wat niet mag uit de kast getrokken om hem veroordeeld te krijgen.
 
Toen eenmaal zijn DNA was gevonden, dat wees op een ontmoeting ter plekke van de moord, die niet verenigbaar was met een zuiver zakalijk contact, hing hij.
 
Zolang je je richt op de periode voor 23 october 1999 heeft Louwes niets aan je. Als je na 7 jaar de dader wil vinden zonder opsporingsapparaat dan lijkt me dat onbegonnen werk. Zeker als je vast blijft houden aan veronderstellingen die gemakkelijk weerlegd kunnen worden.
 
Hoe dan wel? Zolang de moordenaar niet door de mand valt ziet het er hopeloos uit. Ik denk echter zelf ook dat Louwes over zijn aanwezigheid in Deventer loog. Als hij dat volhoudt gebeurt er niks. Bekent hij dat, dan roept iedereen natuurlijk zie je wel dat hij het is. Toch is dat m.i. de enige weg waarlangs hij van de moord vrij kan worden gesproken. Soms moet je door een erg diep dal om op de volgende berg te komen.
 
Het OM zou formeel geen ander bewijs tegen hem hebben dan zijn aanwezigheid, en zijn leugen - maar nu juist niet een leugen die hem vrij moet pleiten. Ze zouden dan opnieuw naar de moordenaar op zoek moeten, met het hele apparaat. Toegegeven de kans lijkt me minimaal, maar anders heb je niks.
 
g.h. - 13 Juli '06 - 12:09
--------------------------
 
[naar aanleiding van het opgedoken politierapport met getuigeverklaring over het breedtetransport]
 
Omstreeks 20:00 uur is er een breedtetransport gepasseerd.
toen hij rond 20:00 de afslag had gemist kon hij rond 20:10 bij t Harde zijn. Pas 26 minuten later, om 20:36, belde hij naar de weduwe. Waar moet hij dan ongeveer hebben gezeten? Dronten? Lelystad? Apeldoorn? Deventer?
 
Natuurlijk, omstreeks 20:00 kan wat later zijn, maar ook wat eerder. Maar ook als je in zijn voordeel rekent moet hij toch zeker tien minuten voorbij 't Harde zijn geweest. Dan kwam dat beweerde telefoontje eerder uit Dronten dan uit 't Harde.
 
g.h. - 13 Juli '06 - 16:56
--------------------------
 
@ Om 19:20 uit Utrecht vertrokken, dat zijn Louwes woorden.
 
Maar hij tekende rond 19:00 de presentielijst, dat kan ook wat eerder zijn geweest. Is nagegaan vanaf welk tijdstip die lijst kon worden getekend? Om 10 voor zeven? En twintg minuten lopen naar de auto? 5-10 minuten lijkt me ook redelijk.
 
Al met al kan hij ook al om 19:05 in de auto hebben gezeten of zelfs eerder als dat met de presentielijst kon.
 
g.h. - 13 Juli '06 - 17:34
--------------------------
 
@ En het was niet voor niets een breedte-transport(!) Ik mag aannemen dat gereden werd. Er was tenslotte niet voor niets geen melding van gemaakt als file.
 
g.h. - 13 Juli '06 - 18:01
--------------------------
 
@ Waarom schatte Louwes dan zelf(!) bij zijn eerste ondervraging op maandag 27 september 1999, toen hij nog geen verdachte was, toen alles nog vers in het geheugen lag en hij er niet aan dacht dat een en ander te traceren kon zijn, dat hij omstreeks 20:00 tussen Harderwijk en 't Harde met de weduwe had gebeld?
 
Toen hij er 19 november mee werd geconfronteerd dat zijn telefoontje was nagetrokken en dat dat om 20:36 had plaatsgevonden en dat het uit Deventer kwam, moet hij zich betrapt hebben gevoeld en heeft hij willen volhouden niet in Deventer te zijn geweest. Dus maakte hij er van dat hij om 20:36 bij 't Harde belde.
 
Is het niet erg toevallig dat er tussen 20:00 dat hij dacht bij 't Harde te zijn en 20:36 dat men bewees dat hij nabij Deventer was 36 minuten liggen die prima overeenkomen met de reistijd per auto?
 
Dat hij zijn verhaal later aanpaste wil niet zeggen dat hij later meer de waarheid sprak dan de maandag na de moord. Hij had ruim de tijd om alles opnieuw in te delen.
 
Wie zegt dat hij vanuit Utrecht niet rond 20:00 in 't Harde kon zijn, vergeet dat Louwes zijn tijden kan hebben aangepast. Het is best mogelijk dat hij al om 19:05 in de auto zat. En als het tekenen van de presentielijst al veel eerder kon, zeg kwart voor 7, dan ziet het er weer heel anders uit. Wat dat laatste betreft: is er een getuige of notitie van dat tekenen van de lijst, die het tijdstip kan bevestigen? Dat zou helpen.
 
g.h. - 13 Juli '06 - 21:05
--------------------------

@Maurice
We weten dat Louwes rond 20:00 in Harderwijk was. Dat zou best 19:50 kunnen zijn geweest. Dan kan hij om 20:36 dicht genoeg bij Deventer zijn geweest om de mast alddaar aan te stralen. Staat nu nog steeds onomstotelijk vast dat Louwes niet in de buurt van Deventer was? Onomstotelijk is een vereiste voor een waterdicht alibi.
 
g.h. - 14 Juli '06 - 15:11
--------------------------
 
@ Over de file is niets specifiek bekend, dan alleen dat hij niet een vermelding haalde. Wil je iets onomstotelijk aantonen (waterdicht) dan mag je dus niet iets onbewijsbaars als de ernst van de file inbrengen.
 
g.h. - 14 Juli '06 - 15:47
--------------------------
 
@ [In de brief avn het bouwbedrijf] staat "het kan zijn dat er een file heeft gestaan". En "het transport heeft even stilgestaan". Maar dat zegt niets over hoeveel tijd dat heeft gekost en al helemaal niet hoeveel oponthoud Louwes persoonlijk had. Erbij genomen dat omstreeks 20:00 redelijk vaag is zie ik niet waarom onomstotelijk vast staat dat Louwes om 20:36 niet in de omgeving van Deventer kon zijn. Als je zegt de kans is klein, ok, maar dat is niet genoeg voor een waterdicht alibi.
 
g.h. - 14 Juli '06 - 15:59
--------------------------
 
=======================================================================
Maurice de Hond 156
=======================================================================
 
Er is geen sprake van een waterdicht alibi.
 
Alles wat dit breedtetransport bewijst is dat Louwes rond 20:00 bij Harderwijk was, dus ook mogelijk al wat eerder.
 
Dan kan hij rond 20:10 bij 't Harde zijn geweest.
Dan kan hij dus best om 20:36 in de buurt van Deventer hebben gebeld.
 
Geen misverstand, natuurlijk is het niet in tegenspraak met zijn bewering dat hij om 20:36 uit 't Harde belde. Dan heeft hij erg lang gedaan over het stukje van Harderwijk naar 't Harde.
 
Maar dat hij om 20:36 in Deventer was is ook mogelijk, het zegt dus niets over zijn alibi.
 
g.h. (link) - 14 Juli '06 - 11:24
---------------------------------
Ja en dan ga jij er gemakshalve van uit dat Louwes liegt, zijn vrouw liegt, zijn dochter liegt en zijn zoontje liegt dat hij om 21.00 thuis was.
@
Ik denk beslist niet dat zijn vrouw, zoon en dochter liegen.
Ik denk dat ze het zich verkeerd herinneren.
 
g.h. - 14 Juli '06 - 12:08
--------------------------
 
@ Ik heb hier steeds volgehouden dat Louwes NIET de moordenaar is.
Het lijkt me best mogelijk dat Michael de dader is, maar ik heb beweerd dat de briefjes niet van Meike zijn en het verhaal over het Global mes onzin is, dat spreekt hem eerder vrij.
 
Michael kon zijn leugens over zijn alibi rechtbreien. Mensen die veel in kroegen rondhangen weten vaak de volgende dag al niet meer wat ze hebben gedaan. Dat lijkt met twee maten meten. Het verschil is nou juist dat Louwes volhardde in zijn ontkenning in Deventer te zijn geweest, iets dat volgens het OM onbestaanbaar was.
 
g.h. - 14 Juli '06 - 13:40
--------------------------
 
@ Het OM slikt het - noodgedwongen - omdat zijn verklaring nu nergens mee in strijd is. Behalve dan met zijn eerdere natuurlijk. Wat moeten ze dan? Als ze iemand op zijn DNA hebben kunnen ze toch niet anders?
 
g.h. (link) - 14 Juli '06 - 14:11
---------------------------------
 
Dat het een novum is [als Louwes bekent dat hij in Deventer was] neem ik aan op gezag van Jan Calis. Niet dat je dat van hem hoeft aan te nemen, want hij schrijft de bron erbij:
 
Maar als Louwes achteraf met een verhaal als dit zou komen, en hij zou het hard kunnen maken - dat heeft hij dan wel te doen - dan is het wel een novum, m.i. In elk geval lees ik in mijn Corstens dat de Hoge Raad revisie toestaat als het de veroordeelde zelf is die de rechter op een dwaalspoor heeft gebracht. (De vreemdste dingen komen voor, in het (straf)recht.)
 
Of het in dit geval zou slagen weet ik niet, ik ben geen jurist. Maar misschien kan een andere kenner zijn Corstens er bij pakken en meer licht op deze mogelijkheid laten schijnen.
 
g.h. (link) - 14 Juli '06 - 14:38
---------------------------------
 
M&M hebben nog onlangs hun verklaringen bijgesteld:
 
Ik bedoel hiermee dat M&M dit jaar nog hun alibi hebben zitten rechtbreien. Het OM slikt dat nu (weer) - noodgedwongen - omdat ze Louwes al op zijn DNA hebben vastzitten. Pas als het M&M niet gelukt was iets bijelkaar te fantaseren, kan het OM zeggen dat er iets niet klopt. Dan is er een grond om verder te spitten. Louwes kon daarentegen in de ogen van het OM geen verhaal vertellen, gefantaseerd of niet, dat klopte. Ze meenden het bewijs te hebben dat hij loog over waarvandaan hij belde.
 
g.h. (link) - 14 Juli '06 - 21:13
---------------------------------
 
@dhr - 14 Juli '06 - 22:42
Men moet dan wel uitgaan van de werkhypothese die in de stukken van het Hof staat, en dat is 20:36 Deventer , met een straal om Deventer waarbinnen de mast aangestraald zou kunnen worden kan geen rekening worden gehouden daar anders de hypothese van het Hof niet meer van kracht is.
 
Wat een onzin, dhr lijkt me toch niet zo zeker van zijn zaak als hij dit erbij haalt. En zolang de vertrektijd uit Utrecht niet door getuigen is vastgelegd moet je uitgaan van het laatst vast gelegde tijdstip: omstreeks 20:00 afrit Harderwijk.
 
Ik snap trouwens niet waarom mensen hier zo lyrisch zijn over dat zogenaamd waterdichte alibi. Ook als Louwes om 20:36 vanuit 't Harde had gebeld, had hij vandaar naar Deventer kunnen rijden. Was hij er een half uurtje later, nou en.
 
@dhr - 15 Juli '06 - 00:02
g.h heeft geen verstand van bepaalde zaken zoals schriftkunde of letterkunde en matigt zich er toch een mening over aan , die dimetraal tegenover de mening van professionals staat en die hij niet of niet voldoende onderbouwd.
 
Ik heb inderdaad geen verstand van letterkunde.
Diametraal ja, en wat voor professionals. Kijk maar eens even op:
http://acegik.awardspace.com/gh/baggett.htm
Ik heb het apart gezet want dat ben ik ben het wel met Maurice eens dat hier alleen seieuze zaken horen.
 
Overigens vind ik het roerend hoe je steeds weer aan de hulpbehoevende niet zelf kunnen denkende mensen onder ons, uitlegt wat ze van mijn argumenten moeten vinden.
 
g.h. (link) - 15 Juli '06 - 09:43
---------------------------------

u ... meent toch te kunnen aantonen , dat de briefjes niet door dezelfde persoon geschreven zijn op basis van 1 letter die in uw optiek anders geconstrueerd is !
Uw stelling is: als 1 letter afwijkt en 23 andere wel overeenkomen is het mijn overtuiging , dat er gťťn overeenkomst is !
 
Als 23 getuigen verklaren dat u door het rood licht reed , en 1 getuige zegt van niet , zou de politie of het publiek dan geloven dat u niet door het rode licht reed ??
 
@ - Als van 23 figuren op een Nachtwacht wordt beweerd dat ze door Rembrandt zijn geschilderd, maar van 1 figuur wordt bewezen dat hij van Han van Meegeren is, is het dan de echte Nachtwacht?
 
g.h. - 15 Juli '06 - 13:27
--------------------------
 
@ Er is maar 1 Nachtwacht van Rembrandt. Als van de voorliggende Nachtwacht van 1 figuur bewezen wordt dat hij door van Meegeren is geschilderd, dan is de conclusie dat het voorliggende schilderij een kopie is. Daarmee wordt tevens de bewering ontkracht dat die andere figuren door Rembrandt zijn geschilderd. Een bewering is zwakker dan een bewijs.
 
Je kan van 23 letters aannemelijk maken dat ze door dezelfde persoon zijn geschreven, maar overeenkomsten kunnen toevallig zijn, al was het bijvoorbeeld maar dat mensen op de zelfde lagere school hebben gezeten.
 
Als van 1 letter bewezen wordt dat hij essentieel verschillend is, kan dat geen toeval zijn, daarmee wordt de bewering ontkracht dat de overige letters in de twee brieven door dezelfde persoon zijn geschreven.
 
De vergelijking is in zoverre niet perfect (per definitie zijn ze dat niet), dat het verschil gelegen kan zijn in het verdraaien van het handschrift. Ik heb echter menen aan te tonen dat iemand die zijn handschrift verdraait niet een zeer ongebruikelijk verandering in een letter maakt die bovendien niet opvalt. Immers Waiszvisz had de letters "b" uit de twee brieven juist als overeenkomstig aangemerkt! Het verschil van links en rechts draaiend o'tje was ze niet opgevallen.
 
Mensen die hun handschrift verdraaien kiezen heel voorspelbare strategieen, al was het maar om consistent te kunnen zijn. Bijvoorbeeld: schuin ipv rechtop, aaneen ipv blokletters, groot ipv klein, hoofdletters ipv kleine, onregelmatig ipv regelmaat, slordig ipv netjes. Alles vice versa. Verder introduceren ze soms taal en stijlfouten en gebruiken bekende alternatieve schrijfwijzen voor bv de s, r, g, t etc.
 
g.h. - 15 Juli '06 - 19:48
--------------------------
U blijft maar bazelen over het schrift zonder dat u daar blijkbaar enig verstand van heeft. Maar daar lijdt u wel meer aan, gezien het feit dat u het nog steeds logisch vindt dat Louwes vanuit Utrecht via Harderwijk naar Deventer reed en dat vanuit de binnenstand van Utrecht naar de omgeving van Deventer in 1.15 uur.
 
Juist als mensen proberen hun handschrift te verdraaien is het belangrijk om te kijken naar die letters, die op zichzelf bijzonder zijn en zowel in het origineel als in de anonieme brief voorkomt.
Tevens is het belangrijk om te beseffen dat het niet zo is dat voor de brief naar de politie over de weduwe 16 miljoen Nederlanders in aanmerking komen. Ik denk dat we het aantal zouden kunnen beperken tot enkele duizenden (kenden de weduwe en haar leven of hadden zin om de politie een loer te draaien in deze moordzaak).
 
Kijk eens naar de binnenpagina van "oordeel zelf", de gedrukte versie, of naar pagina 30 in de pdf versie (pagina 38 van de pdf file). Kijk eens naar de letter "w" onderaan (het originele handschrift) en de aangegeven "w" 's in de tekst van het tweede briefje. Hoeveel procent van de mensen denk je maakt zo'n "w" ?
 
En kijk dan naar de "s", de "m" en de "oe". Nu is het zo dat die gelijkenissen alleen maar komen van drie regels tekst met adresgegevens. En alleen dat al maakt het al weer sterker dan als het uit 100 regels afkomsti zou zijn. En dat we nog steeds mogen aannemen dat beide briefjes geschreven zijn met de bedoeling ze van het originele handschrift te laten verschillen.
 
En als we dan ook gewoon weten dat het niet om 16 miljoen mensen gaat, maar een veel kleiner aantal, en Meike op 21 oktober 1999 een belang had, omdat de politie met Michael bezig was, dan denk ik dat iedereen, behalve het OM en g.h. zal zeggen dat de kans ergens tussen de 50 en 100% ligt dat Meike de schrijfster is van dat tweede briefje. Dat zeggen in ieder geval ook 9 schriftkundigen in Nederland en de VS.
 
En als je dan ook nog op pagina 32 (pdf 40) kijkt naar de tabel en ziet hoezeer "chien" en "team" uit het andere originele materiaal lijkt op delen van de (maar) 40 woorden uit het tweede anonieme briefje dan kunnen we het er toch mee eens zijn dat de uitspraak "de kans is klein dat het briefje door Meike geschreven is (zoals het OM in haar rapport heeft staan), belachelijk is.
Maar zoals het met het hele rapport van 115 bladzijden is. Alles wat buiten de theorie van het OM uit 1999-2004 valt moest koste wat kost onder tafel gewerkt worden. En dat is dan ook gebeurd. Als het rapport openbaar wordt -en dat gaat heus gebeuren- zal dat patroon direct herkenbaar zijn.
 
maurice - 15 Juli '06 - 21:19
Herhaling van zetten, Louwes was omstreeks 20:00 bij Harderwijk, Ik denk dat hij vandaaraf om 20:36 dicht genoeg bij Deventer kon zijn om de GSM-mast aldaar normaal aan te stralen. Van 19:00 Jaarbeurs (voorzover dat tijdstip bewezen kan worden, en bv niet net zo goed 18:45 kan zijn, de getuigenis schijnt niet openbaar te zijn) naar omstreeks 20:00 Harderwijk, laat m.i. open dat hij ook wel 5-10 voor 8 in Harderwijk kan zijn geweest. De proef op de som heeft pas zin als het tijdstip van de handtekening in Utrecht door anderen dan Louwes zelf wordt bevestigd.
 
g.h. - 16 Juli '06 - 11:33
--------------------------
 
Dat min of meer vaststaat dat Louwes langs Hardewijk reed, maakt het volgens mij wel extra onaannemelijk dat Louwes de moordenaar was. Als hij dat vooraf van plan was, zou hij van Utrecht rechtstreeks naar Deventer zijn gereden. Omdat hij via Harderwijk reed moet het een onschuldige laatste ingeving zijn geweest om naar Deventer door te rijden. Dan moet hij rond 9 uur bij de weduwe thuis zonder enig moordplan zijn gearriveerd. Ik ben het met iedereen hier eens dat het niet meevalt een motief te bedenken, waarom Louwes dan plotseling door zou draaien.
 
g.h. - 16 Juli '06 - 11:48
--------------------------
 
9 experts - Voorzover mij bekend gaat het om slechts twee onafhankelijke opinies, de opinie van bureau Waiszvisz en de opinie van Curt Baggett cs.
 
Gemakshalve gaat u er aan voorbij dat de door het OM geraadpleegde (naar ik aanneem gekwalificeerde) experts tot het tegenovergestelde oordeel komen. Een oordeel waartoe ze kwamen op grond van onderzoek aan de originele briefjes. Baggett cs (en voorzover mij bekend ook Waiszvisz) had slechts kopieen. Ze konden onmogelijk rekening houden met kenmerken als schrijfdruk en de manier waarop de inkt door de penvoering werd aangebracht. Ik denk daarbij aan draairichting en overelkaarheen liggende lijntjes. Zuiver objectief gezien moet alleen daarom al het onderzoek van de experts van het OM hoger worden aangeslagen.
 
Dat nog met het handschrift van Meike uit 1999 zal worden vergeleken doet niets af aan hun conclusie dat het onwaarschijnlijk is dat de twee briefjes door eenzelfde persoon zijn geschreven.
 
Aangaande de route van Louwes op 23-9-99 met de nu bekende gegevens zoals door de politie werd onderzocht in PV :
19:20 A. Croeselaan , Utrecht naar B A28 Harderwijk viaduct afslag 20 waar de wegwerkzaamheden begonnen = 51 KM 31:01 Tijd.
19:52
 
19:52 B. Harderwijk A28 naar Nunspeet 13 KM 0.07:37 Tijd.
20:01
 
20:01 C. Nunspeet A28 naar t Harde 8.9 KM 0:05:25 Tijd.
20:06
 
20:06 D. t Harde afslag naar Elberg via de eperweg en de spijkweg naar Lelystad postcode 8xxx xx 41 KM 43:28 Tijd
20:50 Tijdstip aankomst Lelystad huis Louwes.
 
Er is in deze nauwkeurige routeplanning van de TPG ( zoals professioneel gebruikt door de posterijen) geen rekening gehouden met oponthoudt door files of breedtetransporten.
dhr - 16 Juli '06 - 12:04
 
Uit de gegeven tijdlijn (zonder files) blijkt dat Louwes met vertrek om 19:20 uit Utrecht om 19:52 bij Harderwijk kon zijn. Als hij 8 minuten oponthoud had, dan kon hij om 20:00 al op weg naar Deventer zijn en bij het naderen daarvan om 20:36(!) bellen.
 
Wat als hij al om 19:05 vertrok, we hebben alleen zijn woord voor die 19:20. Dan was hij om 19:37 bij Harderwijk. Na 23 minuten oponthoud was hij om 20:00 op weg naar Deventer. Met minder dan 23 minuten oponthoud wordt het zelfs ruim te halen.
 
g.h. - 16 Juli '06 - 13:17
--------------------------
 
Maurice gaf op 14 juni 2006 de conclusie van het rapport van 13 juni als vogt weer:
 
"Niet dezelfde schrijver!!!
De deskundigen van het NFI die het OM inzake schrifherkenning hadden ingeschakeld hebben o.a. gesteld dat het niet waarschijnlijk is dat het eerste en het tweede anonieme briefje door dezelfde persoon is geschreven".
 
Om dat te kunnen concluderen is helemaal geen handschrift van Meike nodig. Laat staan dat uit 1999. Het vervolgonderzoek met haar handschrift uit 1999 zal deze conclusie dus gewoon laten staan.
 
Baggett runt een hele grafologen school, die zullen elkaar echt niet afvallen, die 6 experts tellen bij mij voor slechts 1 opinie.
 
Je kan de betrouwbaarhied van de experts van het NFI in twijfel trekken, maar ze hadden wel de originelen. Wat de betrouwbaarheid van Baggett en consorten betreft, daar heb ik nou weer mijn ernstige twijfels over. Kijk maar op http://acegik.awardspace.com/gh/baggett.htm
 
Daar komt toch een akelige geur van paranormale geldklopperij naar boven... tenzij je d'r van houdt natuurlijk.
 
g.h. (link) - 16 Juli '06 - 22:37
---------------------------------
 
@maurice - 15 Juli '06 - 21:19
 
Als voorbeeld heb ik de door u genoemde w's bekeken.
De w's uit de twee briefjes zijn hier te vinden:

http://img129.imageshack.us/img129/5126/w2uv2.jpg
 
In tegenstelling tot uw rapport heb ik alle w's afgebeeld en niet alleen de w's die op elkaar lijken.
 
De w's uit de gigolobrief zijn op de vierde na min of meer gelijkvormig.
Ze bestaan uit twee u's verbonden met een (klein) lusje dat even hoog komt als de uiteinden van de w's. Ze geven de indruk van een geoefend handschrift.
 
De w's uit de tuinbrief zijn zeer onregelmatig en afwisselend van vorm.
Vaak als twee u's, maar ook als vv(2e) en uv (4e). Het middelste stokje is dan weer hoog, dan weer laag tot zeer laag (8e). Het lusje is alleen in de laatste w te herkennen, maar komt slechts halfhoog. Het geeft de indruk van een ongeoefend handschrift.
 
Hoe kan hieruit nou afgeleid worden dat deze w's door dezelfde persoon geschreven zijn?
 
Bij een zodanig onregelmatig handschrift als het tuinbriefje is er altijd wel een w te vinden (de 1e) die op die uit de gigolobrief lijkt. De meeste andere lijken er niet op. Selectief winkelen heet dat.
 
g.h. (link) - 17 Juli '06 - 00:09
---------------------------------

Openbaar maken van de resultaten van het NFI. Prima.
Dan had ik ook graag de 6(zes) onafhankelijke analyses gezien die Curt Baggett heeft uitgevoerd en laten uitvoeren. Als bijlage bij "Oordeel zelf" zit alleen dit korte stukje:
 
Results
 
A comparison exhibit is provided along with this report. The exhibit compares words and letter combinations extracted from the five documents. Although there are obvious visual dissimilarities between the questioned and comparison handwritings, this dissimilarity could be the product of disguise. The uncoordinated and erratic handwriting style of Q1 suggests disguise. The overly controlled handwriting style, hesitations, and unusual letter forms (elaborate Z) of Q2 also suggests disguise.
 
The fluency and proportion of the three writings (Q1, Q2, and K1-K3) is dissimilar. Although overall spacing between lines and words is dissimilar, there are similarities in the spacing and breaks between certain letters within words. For example, certain letters within words break in the same ways: (maar, voor, wat, zeggen). There are letter characteristics which could be identifying features found between the three writings. For example, the letter and formations v, s, aan, wat, te, i dots, and punctuation exhibit similarity between the questioned and comparison samples. However, there are also several dissimilarities in letters and formations between the questioned and comparison samples.
 
De goede lezer ziet dat dit weinig definitief is, je kan er alle kanten mee op. Het comparison exhibit is niet bijgevoegd. Evenmin de uitgebreide analyses van de overige 5 experts.
 
g.h. - 18 Juli '06 - 15:48
--------------------------
 
@ Maurice schreef 15 Juli '06 - 21:19
 
Kijk eens naar de binnenpagina van "oordeel zelf", de gedrukte versie, of naar pagina 30 in de pdf versie (pagina 38 van de pdf file). Kijk eens naar de letter "w" onderaan (het originele handschrift) en de aangegeven "w" 's in de tekst van het tweede briefje. Hoeveel procent van de mensen denk je maakt zo'n "w" ?
 
Daar ging ik op in: g.h. - 17 Juli '06 - 00:09
 
Ik keek op Maurice' aangeven naar het eerste het beste voorbeeld dat hij gaf, de "w",
met als resultaat een m.i. vernietigend oordeel over de "Methode Waiszvisz". U hebt op veel gereageerd, maar daarover heb ik niets meer gezien...
 
g.h. - 19 Juli '06 - 12:49
--------------------------
Dat stukje waar jij naar verwijst is niet van Curt Baggett maar van 1 van de schriftkundigen die hij geraadpleegd heeft namelijk Heidi H. Harralson.
Deze zegt dat er indicaties zijn dat 1 en dezelfde schrijver deze briefjes en het originele schrift (dus Meike) heeft geschreven maar dat er verder onderzoek vereist is.
Deze deskundige is het voorzichtigste van allemaal.
 
De rest is veel stelliger !
@ Ik schreef:
...analyses die Curt Baggett heeft uitgevoerd en laten uitvoeren. Als bijlage bij "Oordeel zelf" zit alleen dit korte stukje...
 
Ik beweer hier slechts, dat wat volgt de enige enigszins beargumenteerde analyse - behalve Waiszvisz - is, die is bijgevoegd. En dat je daar nog alle kanten mee op kan. Ik zie dat Heidi niet een van Baggett's volgelingen is, gelukkig maar. Mijn kritiek op Baggett geldt niet haar.
Ze concludeert ook: "It should be noted that the opinion provided in this report is a weak opinion."
 
U schreef: De rest is veel stelliger !
Jawel, maar zonder enige substantiele argumentatie.
 
Curt Baggett schrijft uitsluitend: "It is my professional expert opinion that the same person authored...". Over de vijf andere professionals staat uitsluitend "they all have agreed with me...".
 
Wat te denken van Curt Baggett's commentaar:
The Dutch government expert is wrong and is either incompetent or a paid hired gun. Obviously the Police just hate to admit a mistake and choose to let an innocent man ROT in jail. I will be happy to present my findings to the public so the truth can be revealed.
 
Is dat het typisch objectief wetenschappelijk terughoudend commentaar dat je van zo'n professionele expert kan verwachten?
 
Baggett: "I am willing to testify this in a court of law...".
 
Rondneuzend op zijn website zou het me niet verbazen als de meter dan pas echt begint te lopen. Dan wordt het de moeite waard nog eens goed naar de briefjes te kijken. Als goed betaalde deskundige komt hij met het verlangde antwoord - voor een tevreden klant.
 
g.h. - 19 Juli '06 - 13:35
--------------------------
 
@ En u vindt het niet tendentieus en onwetenschappelijk als in het overzicht de w's als volgt vergeleken worden:

http://img222.imageshack.us/img222/4500/wwwej4.jpg
 
De enige w uit de tuinbrief die een beetje lijkt wordt opgevoerd als bewijs van overeenkomst, de andere negen w's worden onder het kleed geschoffeld:
http://img129.imageshack.us/img129/5126/w2uv2.jpg
 
Wie deed zoiets ook alweer?
 
g.h. - 19 Juli '06 - 13:56
--------------------------
 
=======================================================================
Maurice de Hond 159
=======================================================================
 
Maurice aan Brouwer:
Ook valt me op dat cruciaal onderzoek niet is gedaan. Waarom heeft uw team geen contact opgenomen met de messenwinkel in Arnhem om vast te stellen of er vanuit de administratie van die winkel nog vast te stellen was wat er op 25-9-1999 met 10% korting was verkocht.
Het is wel een consequent gedrag, want toen Michael op 28-9-1999 meldde dat hij die winkel had bezocht was het toen heel eenvoudig geweest bij die winkel te informeren of dat waar was. En als toen al had gebleken dat Michael geen magneetstrip had gekocht, maar wel een mes, dan had dat veel kunnen betekenen voor het onderzoek dat men toen naar de moord aan het doen was.
Allereerst staat het niet vast dat het Michael was die dat mes kocht, "er was een GFS17 Global mes verkocht". Als hij dat al had gedaan, dan is de vraag wat de relevantie van zo'n fruitmesje is met een lemmet van 6 cm en een totale lengte inclusief handvat van 15cm, bij messteken van 10-12 cm diep.
 
Nog afgezien van de vraag waarom de moordenaar de dinsdag na de moord met een Globalmes, volkomen onnodig de politie zou gaan vertellen dat hij zaterdag al naar een messenwinkel was gegaan voor een Global magneetstrip, zichzelf belastend, en onnodig want hij had die strip niet eens gekocht.
 
g.h. - 18 Juli '06 - 10:45
--------------------------
@gh
 
Opdracht 1:
Stel: U heeft een messenverzameling thuis met 20 Global messen.
Stel: U gebruikt een van die messen (bij voorbeeld een GF8) om iemand te vermoorden. Niet gepland, maar gewoon omdat de betrokkenen iets zegt wat u emotioneel heel erg treft. (Bij voorbeeld dat de persoon waarvan u dacht dat u de enige en unieke was, dat in werkelijkheid niet vond en meer mensen had zoals u).
Stel: U laat dat mes direct na de moord verdwijnen. Maar u bent bang dat de politie een keer bij u thuis komt en merkt dat waar oorspronkelijk 20 messen waren, nu nog maar 19 zijn.
Stel: U gaat naar uw vaste messenleverancier om een nieuw mes te kopen.
Vraag: Koop je dan precies hetzelfde mes waarmee je de betrokkene hebt vermoord of koop je een andere?
 
Opdracht 2:
Stel: Je hebt op donderdagavond iemand met een mes vermoord.
Stel: Ze is zaterdagochtend nog steeds niet gevonden.
Stel: Je wilt het missende mes vervangen en tegelijk een soort alibi creeeren voor als het slachtoffer wordt gevonden.
Stel: Je gaat naar de winkel en koopt een mes.
Stel: Die middag wordt het lijk gevonden. Iedereen neemt aan dat de weduwe die zaterdagmorgen is vermood.
Stel: Je wordt op dinsdag gehoord en er wordt gevraagd wat je die zaterdagochtend hebt gedaan, toen de moord blijkbaar gepleegd was.
Stel: Je bent nog steeds in paniek over de gebeurtenis en de grote kans dat je als dader wordt ontmaskerd.
Vraag: Hoe zou je aan de politie duidelijk maken dat jij nooit de moordenaar kan zijn geweest, want voor die zaterdagochtend heb je een hard alibi, wat je met een treinkaartje kan onderbouwen.
 
Opdracht 3:
Stel: Je bent een rechercheur en er is een weduwe vermoord met 5 messteken.
Stel: Je weet dat de dader een goede bekende moet zijn geweest, want de weduwe liet geen vreemden binnen en er was geen braakspoor.
Stel: Je ondervraagt een goede bekende van de weduwe, die behandeld is voor driftaanvallen en slaapt met een mes onder zijn kussen en ook een messenverzamelaar is.
Stel: Dat hij aangeeft kort na de moord naar zijn messenleverancier geweest te zijn om een magneetstrip te kopen.
Vraag: Zou u als u rechercheur zijn geen contact met die winkel opnemen om vast te stellen wat er door deze persoon is gekocht?
 
Opdracht 4:
Stel: U bent lid van het team dat het orienterend vooronderzoek heeift gedaan.
Stel: U vraagt aan de mogelijke verdachte wat hij nu eigenlijk op 25-9-1999 in die messenwinkel heeft gekocht.
Stel: Hij neemt nu afstand van zijn uitspraak van 28-9-1999 dat hij een magneetstrip heeft gekocht.
Vraag: Denkt u nu "dan is het nu OK'. of neemt u alsnog contact op met die winkel om te zien wat er nog uit de administratie van 1999 te reconstrueren is?
 
Opdracht 5:
Stel: U bent lid van het OM. U weet dat uw opdracht is "eerlijke en objectieve waarheidsvinding".
Stel: U moet onderzoek doen naar wat voor fouten er destijds door het OM zijn gemaakt inzake de Deventer moordzaak.
Stel: U treft aan wat o.a. in "Oordeel zelf" staat vermeld.
Vraag: Zou u dan rapporteren dat er niets mis is gegaan en de juiste ongetwijfeld vast zit.
 

Opdracht 6.
Stel: U werkt bij het OM..
Vraag: Bent u er dan trots op dat u bij het OM werkt?
 
maurice - 18 Juli '06 - 13:47
----------------------------------------
@maurice 13:47
1. Hoe zou de politie kunnen nagaan dat hij vlak voor de moord precies twintig Global messen had en er dus eentje zou missen? Compleet was zijn verzameling zeker niet, op
http://www.headcook.co.uk/knives-global-c-2_71.html?id=8e72464b76717244fdd331bfc0dd450e
staan zo'n 60 Global messen afgebeeld.
 
2. Een tochtje naar Arnhem met teinkaartje ok, maar welke moordenaar bedenkt dan om te zeggen dat hij daar naar een messenwinkel ging om een strip voor zijn verzameling Globalmessen te kopen.
 
3. Ja
 
4. Ja
 
5. Ja ik zou conluderen dat er wat mis was gegaan.
 
Blijft staan dat bij mijn weten de winkelier heeft gezegd dat hij zich niet kan herinneren of het Michael was die op die dag dat GFS17 mes kocht.
 
U kunt aantonen dat er van alles gruwelijk mis is gegaan en daar ben ik ook van overtuigd. Maar u moet zich noodgedwongen houden aan de feiten zoals die er nu liggen. Belangrijke informatie is verloren gegaan, om wat voor duistere redenen dan ook, maar die krijgt u niet terug door te vertellen hoe het indertijd dan wel had gemoeten.
 
6. Ik kan me daar niet in inleven.
 
g.h. - 18 Juli '06 - 15:15
--------------------------
 
Overigens lijkt me veel aannemelijker dat als de moordenaar al een mes ging kopen, hij juist precies zo'n mes als het moorwapen zou kopen.
Mocht het mes gevonden worden, dan kan hij laten zien dat hij het zijne nog heeft.
 
g.h. - 18 Juli '06 - 15:27
--------------------------
 
=======================================================================
Maurice de Hond 160
=======================================================================
 
Louwes' eigen woorden (van welke datum precies?):
 
Echter, nog vůůr ik nabij Harderwijk het viaduct bereikte voor de afslag Flevoland liep ik vast in een file, eerst stilstaand en daarna langzaam rijdend. Het verkeer werd geduid rechts te houden, maar, zoals gebruikelijk in Nederland, zijn er altijd bestuurder die zo lang mogelijk toch links proberen door te rijden.
 
Een paar auto’s voor mij reed een vrachtauto die opeens half naar links op de weg ging rijden teneinde te voorkomen dat de linksrijders er nog voorbij konden. De auto’s voor mij gingen dicht op elkaar rijden om te voorkomen dat er linksrijders konden invoegen. Ik heb aan dat ‘spelletje’ meegedaan omdat het onterecht doorrijden van sommige bestuurders mij ook altijd ergert. Het gevolg van dat bumper aan bumper rijden was echter wel dat ik pas aan de afslag dacht toen het viaduct al zo dichtbij was dat het te laat was om nog af te slaan. Direct na het viaduct zag ik rechts op de afrit wagens staan van een wegenbouwbedrijf. Kort na het viaduct was de weg weer vrij en kon ik gewoon doorrijden. Hetgeen mij nog ergerde was het feit dat ik geen wegwerkers zag, omdat je dan de indruk hebt dat je zinloos in de file hebt gestaan. Pas na mijn aanhouding is een en ander mij duidelijk geworden en dat de wegwerkzaamheden pas later zijn aangevangen en dat de file waarin ik verzeild was geraakt alleen maar werd veroorzaakt door een breedtetransport met beton-elementen.
 
Om 19:10 werd begonnen met de plaatsing van een halve baan afzetting.
Vanaf dat moment kon het verkeer dus hinder hebben van files.
Omstreeks 20:00 passeerde het breedtetransport.
Als ik Louwes getuigenis volg dan staat daar uitsluitend dat hij die afzetting tussen 19:10 en omstreeks 20:00 moet zijn gepasseerd.
Nergens staat dat Louwes het breedtetransport heeft gezien (wagens van een wegenbouwbedrijf?)
 
Zolang niet duidelijk is over welke lengte de afzetting was, kan dus uitsluitend worden geconcludeerd:
 
- Louwes passeerde tussen 19:10 en omstreeks 20:00 Harderwijk.
- Hoeveel oponthoud Louwes had valt achteraf niet vast te stellen.
 
Daar komt bij dat het breedtetransport waarschijnlijk niet voor Louwes passeerde - dan had hij het toch wel gezien, zwaailichten etc. - maar waarschijnlijk na Louwes. Dat zou betekenen dat Louwes omstreeks 20:00 Harderwijk al lang en breed was gepasseerd.
 
Hoe hard is zo'n alibi voor iemand die om 20:36 in de omgeving van Deventer zou zijn?
 
g.h. - 19 Juli '06 - 15:13
--------------------------
 
@gh
Toen de wegwerkers begonnen rond 19 uur was er geen file.
Er is pas rond 20.30 uur een file ontstaan door de wegwerkers, die om 21.05 gemeld werd.
 
Maar er ontstond rond 20 uur een file door het breedtetransport. Die moest extra langzaam rijden door de wegwerkzaamheden. Daarom valt hij ook op en wordt door de wegwerkers vermeld. Louwes zat dus in de file die was ontstaan door het breedtetransport en reed dus rond 20.uur bij Harderwijk.
 
En zoals ik al eerder tegen gh gezegd heb. Ga elders spelen.
Misschien is er wel een discussieforum waar gediscussieerd kan worden dat jij vindt dat de aarde plat is. Kan je gewoon je lol op.
 
Als je doorgaat met zulke waardeloze bijdragen aan deze discussie dan verzoek ik je elders te gaan en zal ik je ook verder weren. Je kost teveel tijd aan mij en anderen die wel serieus met deze zaak bezig zijn.
 
Maurice - 19 Juli '06 - 19:56
----------------------------------------
 
@Maurice 19:56
Toen de wegwerkers begonnen rond 19 uur was er geen file.
Er is pas rond 20.30 uur een file ontstaan door de wegwerkers, die om 21.05 gemeld werd.
 
Om 19:10 werd begonnen met de plaatsing van een halve baan afzetting.
Louwes beschrijft hoe het verkeer van twee banen naar 1 baan werd geleid. Vanaf dat moment kan er dus sprake zijn van files! Louwes beschrijft hoe daarbij andere automobilisten zover mogelijk op de linker baan doorrijden om vooraan in die file te komen. Om dat te verhinderen ging een vrachtwagen voor hem wat naar links en Louwes deed mee aan dat spel. Hij had de afslag daardoor te laat in de gaten. Het ergerde hem dat hij geen wegwerkers zag omdat je zo het idee hebt zinloos in de file te staan.
 
Louwes heeft dus dat hele breedtetransport NIET gezien. Als dat daar, op dat moment reed, beton-elementen 4.25 meter breed, had Louwes nooit het idee gehad dat de wegafzetting voor niks was.
 
De enige conclusie die uit het breedtetransport getrokken kan worden is:
Louwes was na 19:10 - het begin van de baan-afzetting - bij de afslag in Harderwijk.
 
Maar er ontstond rond 20 uur een file door het breedtetransport. Die moest extra langzaam rijden door de wegwerkzaamheden. Daarom valt hij ook op en wordt door de wegwerkers vermeld. Louwes zat dus in de file die was ontstaan door het breedtetransport en reed dus rond 20.uur bij Harderwijk.
 
Louwes kan net zo goed in de file, ontstaan door het samenvoegen van twee rijbanen, hebben gezeten. Uit niets blijkt dat Louwes ten tijde van het breedtetransport zelf langsreed.
 
En zoals ik al eerder tegen gh gezegd heb. Ga elders spelen.
Misschien is er wel een discussieforum waar gediscussieerd kan worden dat jij vindt dat de aarde plat is. Kan je gewoon je lol op.
 
Als je doorgaat met zulke waardeloze bijdragen aan deze discussie dan verzoek ik je elders te gaan en zal ik je ook verder weren. Je kost teveel tijd aan mij en anderen die wel serieus met deze zaak bezig zijn.
 
- Als mijn bijdragen zo waardeloos zijn, dan snap ik niet dat er iemand is die er op reageert.
- Als ik u zoveel tijd kost, dan komt dat misschien omdat mijn vragen en opmerkingen zo moeilijk te weerleggen zijn.
- Als mijn bijdrage hierboven niet serieus is wat is dan wel serieus?
- Als u denkt de zaak van Louwes goed te doen door tegenstanders niet serieus te nemen: "bazelen over het schrift", "fantasietjes" bij mij - hypotheses bij u, "gaan spelen", "aarde plat" etc. dan denk ik dat er weinigen zijn die die mening delen.
 
U kunt zichzelf behoeden voor blunders door uw argumenten te laten toetsen door tegenstanders, medestanders hebben vaak dezelfde blinde vlek.
 
Ik besteed hier geheel belangeloos veel van mijn tijd. Ik ben ervan overtuigd dat u veel aan mijn argumenten kunt hebben, eens of oneens, als u het maar wilt zien.
 
g.h. - 20 Juli '06 - 11:19
--------------------------
 
@ van dhr leen ik even zijn reisplanner:
19:20 A. Croeselaan , Utrecht naar B A28 Harderwijk viaduct afslag 20 waar de wegwerkzaamheden begonnen = 51 KM 31:01 Tijd.
 
Volgens de reisplanner is het dus 31 minuten zuivere rijtijd van jaarbeurs naar afslag Harderwijk. Hoeveel vertraging Louwes had kan niet meer objectief worden vastgesteld. Als hij rond 19:00 uit Utrecht vertrok zitten er dus nog 29(!) minuten speling in voor stoplichten files etc. om rond 20:00 in Harderwijk te zijn.
 
Nog een quote van dhr: "Louwes zegt in een half uurtje te rijden van t Harde naar Lelystad , de TPG zegt 45 minuten" (dhr - 19 Juli '06 - 14:53)
 
Louwes was een geoefend rijder en kende al die routes op zijn duimpje. Hij kon blijkbaar heel wat sneller dan die planner aangeeft. Hij zei zelf rond 20:00 bij 't Harde te zijn geweest toen hij belde, dat kan dus best een reele schatting zijn geweest.
 
g.h. - 20 Juli '06 - 13:00
--------------------------
 
En, vanwege die ruime speling van 29 minuten, kan hij met bijvoorbeeld 20 oponthoud ook al rond 19:50 bij Harderwijk zijn gewesst.
 
g.h. - 20 Juli '06 - 13:06
--------------------------
 
@ Ik probeer te laten zien dat Louwes ruim voor 20:00 al bij Harderwijk kan zijn geweest en dus met gemak om 20:36 in de buurt van Deventer kon zijn.
 
Omdat m.i. het breedtetransport op geen enkele manier bepaalt hoe laat Louwes bij Harderwijk was (dat bewijst slechts dat hij ergens na(!) 19:10 langskwam, ik zeg dus niet om(!) 19:10) wordt het des te interessanter welk laatste tijdstip voor Louwes' aanwezigheid in Utrecht kan worden gestaafd door getuigen.
 
Is dat 19:20 dan geef ik meteen toe dat het nauwelijks te doen is om voor 20:00 in Harderwijk te zijn. Kon hij daarentegen bijvoorbeeld om 18:45 al zijn handtekening zetten, dan haalt hij het op zijn akkertje. Ergens daartussenin zal het wel liggen.
 
g.h. - 20 Juli '06 - 13:27
--------------------------
 
vervolg 13:27
Het breedtetransport wordt opgevoerd als (waterdicht) alibi. Ik wil laten zien dat het geen alibi is, als je desondanks om 20:36 bij Deventer kunt zijn
 
g.h. - 20 Juli '06 - 13:38
--------------------------
 
@ Ik wil voorkomen dat geprobeerd wordt Louwes vrij te krijgen met argumenten die gemakkelijk doorgeprikt kunnen worden. Dat is niet in zijn belang. Wel van belang is dat de deugdelijke argumenten overblijven, en dat dus alleen die worden gebruikt.
 
g.h. - 20 Juli '06 - 15:24
--------------------------
Louwes schrijft:
Tussen 18.00 uur en 18.30 uur had ik aan een cliŽnt in Amersfoort beloofd dat ik zijn tas met administratie zou afgeven.
...
Ik meen dat ik nog voor 18.30 uur bij de cliŽnt in Amersfoort was. Ik heb zijn administratie overhandigd zonder binnen te gaan.
Hoever voor 18:30? Dus ben ik ook benieuwd naar de verklaring van deze cliŽnt. Helaas kunnen we hier veel minder dan degenen die wel over zulke informatie beschikken.
Louwes schrijft:
Vervolgens moest ik om 19.00 uur in de Jaarbeurs te Utrecht zijn voor een lezing van de Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs.
Was 19.00 de aanvangstijd van de lezing? Je kon je naam op de presentielijst zetten, terwijl je de lezing zelf niet bijwoont.
Dan sta je misschien voor 19:00 alweer buiten. Dan is het ook redelijk om je af te vragen, hoe lang van te voren je je naam kon zetten, en dus hoe lang van te voren je al buiten kon staan. Jammer dat we hier niet meer informatie kunnen krijgen, terwijl die er toch moet zijn.
 
Ik heb respect voor de mensen die Louwes op zijn woord geloven, maar uiteindelijk is het toch de rechter die moet worden overtuigd.
 
g.h. - 20 Juli '06 - 15:33
--------------------------

Waarom zou Louwes vanuit Utrecht via Harderwijk naar Deventer rijden?
Om op die manier in een file terecht te komen die dan als alibi gebruikt kan worden?
Gelukkig had het Openbaar Ministerie en G.H. deze snode misdadiger door.......!
 
En dat getuige R. iemand met het signalement van Michael de J. een half uur na de moord heeft zien lopen op de route tussen het huis van de weduwe en het huis van Michael en Meike is ook een slimme daad van Louwes. Hij heeft iemand ingehuurd om die manier Michael onterecht als verdachte aan te merken.
Gelukkig hadden Jansen & Janssen uit Deventer ook deze schijnbeweging door.
 
Jammer alleen dat Jansen, Janssen & Brouwer niet al in september/oktober 1999 de blouse en het vest goed hebben onderzocht. Dan hadden ze direct al dat DNA, make-upvlekken, bloedvlekken op blouse en vest gevonden. Dan hadden ze niet een arme hond een trauma te hoeven laten oplopen dat hij (Spike) de verkeerde man heeft verbonden aan een Blokker mes.
Deze hond is nu gedegradeerd tot blindegeleidehond en heeft het team dat het orienterend vooronderzoek heeft uitgevoerd actief begeleid.
Jammer alleen dat de leden van het team ook doof waren, zodat ze een groot aantal getuigen die aangemeld waren, niet hebben kunnen/willen horen.
 
Eigenlijk is deze hele zaak om te lachten in plaats om te huilen.
 
Het is echter geen slapstick, maar het is echt gebeurd in Nederland.
Wat zeg ik: het gebeurt nog steeds.......
 
Maurice - 20 Juli '06 - 15:44
----------------------------------------
@maurice 15:44
Ik heb het aangehaalde hier vaker uitgelegd. Ik zal het geduld van de deelnemers aan dit forum niet op de proef stellen, alles is met enig zoeken in mijn archiefje te vinden. Hoeft u zich niet verplicht te voelen om daar maar weer op te moeten reageren.
 
Omdat ermee geopend werd, hoewel eerder beantwoord, voorbijgaand aan de ondertoon in uw bijdrage, een antwoord op uw vraag:
Waarom zou Louwes vanuit Utrecht via Harderwijk naar Deventer rijden?
 
Omdat hij volgens mijn hypothese pas onderweg, misschien pas bij het missen van de afslag, bedacht dat hij nog even langs moest, en dat hij daarom ook bij nadering van Deventer opbelde - om zijn onverwachte komst aan te kondigen.
 
Wat hij had bedacht kan ik natuurlijk niet weten, maar misschien was het iets totaal onschuldigs als (bijvoorbeeld) het inkijken van wat testamentaire papieren.
 
In mijn scenario maakt het feit dat Louwes langs Harderwijk reed het juist zo onwaarschijnlijk dat hij de moordenaar is, zelfs als hij bij haar was. Bij een geplande moord was hij rechtstreeks gegaan. Nu zou Louwes pas na aankomst bij de weduwe plotseling doorgedraaid zijn. Ik acht dit dermate onwaarschijnlijk, ook gezien de verregaande gruwelijkheid van de moord en het ontbreken van elk aanwijsbaar motief, dat ik denk dat iemand anders de moordenaar is. Voor die "iemand anders" komt voor mij steeds minder Michael in aanmerking.
 
g.h. - 20 Juli '06 - 18:30
--------------------------

========================================================================
Maurice de Hond 163
========================================================================
Gesteld werd in de uitspraak Den Bosch 9-2-2004,dat Louwes om 20:36 in of omtrent Deventer was.
Omdat zijn GSM gesprek om 20:36 werd vastgelegd op de GSM mast 14501 op de Nieuwstraat te Deventer.
Aangetoond is voor het Hof en door de deskundigen ,dat het bereik van de GSM mast 10 kilometer bedraagt.
Vanaf de Kerktoren op de nieuwstraat in Deventer betekent dit een actieradius van 10 kilometer,
die reikt tot de buitenwijken van Apeldoorn en ver na Epe , aan de Deventer kant.
Op zijn vroegst had Louwes dus op de grens van deze 10 km cirkel kunnen zijn.
.....
1. Via nunspeet A58 ,Weisteeg A50 42 km / 30 minuten.
2. via ermelo en kootwijkerweg 39 km / 34 minuten.
 
dhr - 23 Juli '06 - 18:33
Volgens zij eigen analyse kan het dus in minder dan 36 minuten naar een punt dat 10 km vanaf Deventer ligt. Vertrek 20:00 Harderwijk, bellen om 20:36 op een afstand van 10 km van Deventer.
 
In aanmerking genomen, zoals ik eerder vermelde, dat Louwes ook al rond 19:45 bij Hardewijk kan zijn geweest (de baanafzetting was er al vanaf 19:10), is dit een boterzacht, nee, geen alibi.
 
g.h. 24 Juli '06
----------------
 
@ Een mogelijke weg is deze:
 
harderwijk  - nunspeet         13 km    7 minuten
nunspeet/A28 - epe/aalbosweg   17 km   20 minuten (Mast Hemelsbreed 12km)
epe/aalbosweg - Terwolde        9.3 km 14 minuten (Mast Hemelsbreed  4km)
Terwolde  - deventer/zwolseweg 10,5 km 15 minuten
 
Hierbij mist Louwes de afslag bij Harderwijk, rijdt door via Nunspeet, Epe, Vaassen en Terwolde. Vanaf Harderwijk is hij na ongeveer 30 minuten  hemelsbreed op 10 km van de mast in Deventer, vanwaar het telefoontje kan zijn gekomen. Toegegeven - zonder oponthoud gerekend.
 
g.h. 24 Juli '06
----------------
Harderwijk punt waar wegafzetting begint tot Nunspeet afslag Elspeet (14) 19 km 12 minuten
Afslag Nunspeet via N310 naar Epe 15 km / 13 min.
Epe via Vaassen naar Terwolde 13 km / 13 min.
Terwolde naar Deventer GSM zendmast 14501 9 km / 15 min.
[dhr: routeplanner TPG]
Mijn routeplanner was van de ANWB, maar deze geeft een vergelijkbaar resultaat.
 
De "aardigheid" van deze route is dat Terwolde hemelsbreed maar 4 km van de GSM-mast Nieuwstraat ligt, terwijl het dan nog 9 km naar die mast zelf is. De reden is dat deze weg in een U-bocht loopt, de U is 9 km, de punten van de U 4 km uit elkaar. Volgens deze planner is het 38 minuten van Harderwijk naar Terwolde.
 
Maar, al 6 km voor Terwolde rijdt men de 10 km straal om Deventer binnen. Dat is 6 minuten eerder. Conclusie:  Langs deze weg is het mogelijk om vanaf 20:00 Harderwijk om 20:32 binnen bereik van de Deventer GSM-mast te zijn.  Ik geef het hof niet graag gelijk, maar zo kan het wel.
 
Anderen kunnen dit muggeziften noemen, sla het dan over. Maar 10 minuten kunnen belangrijk zijn, ze kunnen het verschil tussen wel en geen alibi zijn.
 
g.h. 24 Juli '06
----------------

=========================================================================
http://www.maurice.nl/pivot/entry.php?id=164
=========================================================================
 
Mijn reactie op de brief van Maurice de Hond aan de Hoge Raad van 24 juli 06.
De brief staat op http://www.maurice.nl/pivot/entry.php?id=164
 
Waarom de Hoge Raad lastig vallen met zaken die zo klaar zijn als een klontje?
 
Michael verdween uit beeld omdat Louwes in de ogen van het OM aantoonbaar loog over waar hij om 20:36 was. M&M hebben aantoonbaar gelogen, maar uiteindelijk is hun bijgestelde verklaring niet in strijd met vastgestelde feiten, die van Louwes wel.
 
Daar doet de uiterst tendentieuze weergave van het breedtetransport niets aan af:
 
Ernest Louwes had zelfs een perfect alibi dat hij om 20:00 uur die avond reed tussen Utrecht en Lelystad bij Harderwijk en dus niet om 20:36 uur in Deventer kon zijn, zoals het Openbaar Ministerie beweert.
 
Tendentieus want uit het bewuste rapport volgt uitsluitend:
- Louwes reed op enige tijd na 19:10 langs Harderwijk waar vanaf dat tijdstip twee rijbanen overgingen in ťťn rijbaan.
- Zelfs al was hij om 20:00 bij Harderwijk, dan nog is het mogelijk om om 20:36 binnen het bereik (10km) van de GSM mast in Deventer te zijn.
 
In dit licht kun je ook niet zeggen dat de Officier van Justitie "aantoonbaar liegt dat MichaŽl een sluitend alibi heeft en/of niet op concrete leugens over dat alibi was te betrappen". Ook dit kwalificeer ik als een uiterst tedentieuze weergave van de werkelijkheid.
 
En overigens gaat het in deze brief om zaken die uitermate vaag zijn of al door verschillende rechters zijn beargumenteerd.
 
g.h. - 24 Juli '06 - 22:16
--------------------------
 
Bovenstaande bijdrage was voor Maurice de Hond reden om al mijn bijdragen van zijn weblog/forum te verwijderen.
 
 
 
De volgende e-mail verstuurde ik naar ("oud") gebruikers van het weblog/forum van de Hond:
 
Mijn laatste bijdrage van 24 Juli '06 - 22:16 leidde tot mijn verbanning van het weblog/forum van Maurice de Hond. Daarbij werden al mijn vorige bijdragen uit zijn archief verwijderd. Gelukkig heb ik zelf steeds mijn eigen archief bijgehouden. Dat kunt u hier vinden: http://acegik.awardspace.com/gh/louwes.htm
 
Daarin wordt onderbouwd dat:
- Het rapport over het breedtetransport geen alibi voor Louwes oplevert.
- Dat de twee briefjes niet door eenzelfde persoon werden geschreven.
- Dat het extra onwaarschijlijk is dat het telefoontje van 20:36 uit t Harde kwam.
- Dat de Global messen Michael eerder vrijpleiten dan verdacht maken.
- Een proef mogelijk is die het onaannemelijk kan maken dat Louwes zelf het DNA via greepsporen, tijdens de moord op de blouse overbracht. [gecorrigeerd]

Omdat het zijn voornaamste peilers voor de verdediging van Louwes onderuithaalt, kan men begrijpen dat hij me liever kwijt is dan rijk. Maar ook ik geloof dat Louwes de moord niet pleegde. Mijn motief was te voorkomen dat de verdediging met ondeugdelijke argumenten werd gevoerd.
 
De bijdrage die de heer de Hond zo onwelgevallig was volgde hierna.
Beargumentering van de moderator:

Iedereen is welkom hier voor de discussie en om te lezen wat er mis is met de Deventer Moordzaak. Er wordt wel van iedereen verwacht dat de berichten die ze plaatsen betrekking hebben op de Deventer Moordzaak.
 
Personen die denken dat Ernest Louwes het wel gedaan heeft zijn zelfs meer dan welkom en worden uitgenodigd het feitenrelaas aan te vechten. Zij zijn namelijk de sparringpartners die helpen het feitenrelaas verder te onderbouwen of onderuit te halen.
 
Als je kijkt naar de doelstelling van G.H. dan was dat zijn hypothese Ernst Lauwe te laten bekennen dat hij die koopavond in Deventer was geweest om zijn "liefje" te bezoeken. Laat dat nu ook net het probleem zijn van het OM dat die niet hard kon bewijzen dat het DNA materiaal op de blouse niet ’s morgens maar ’s avonds op de blouse is gekomen.
 
G.H. is meerdere malen door Lťon Vins, Dhr en anderen gewezen op het feit dat zijn theorie niet kan. Toch ging hij door met die stelling tegen beter weten in. Dat is zonde van Uw tijd en onze tijd en is misleidend voor de duizenden mensen die hier nieuw komen en door de grote lappen tekst al moeite genoeg hebben om de draad op te pakken.
 
G.H. heeft zelfs extra lang door mogen gaan met zijn absurde theorie omdat hij met zijn hypothese wel mensen heeft aangezet zich te verdiepen in de materie, daarmee dossierkennis opbouwende, en hem van repliek te dienen.
 
Tegengas is prima maar dan moet je de stelling wel correct onderbouwen. Doe je dat niet dan moet je stoppen of het risico lopen als storend element verwijderd te worden.
 
Moderator - 27 Juli '06 - 00:56
-------------------------------------------
 
Open brief.
 
Het is mij niet langer mogelijk om mij via de weblog van Maurice de Hond te verdedigen. De enige manier die ik heb om althans een aantal van de ("oud") forumleden te bereiken, is via deze e-mail.
 
De Moderator 27 Juli '06 - 00:56 stelt dat iedereen ook tegenstanders welkom zijn. Maar ik wordt geweerd omdat, zoals hij zegt, ik beweer dat Louwes ... bij zijn "liefje" was, en dat ik dat niet kan bewijzen.
 
Ik heb de weduwe nooit zijn liefje genoemd. Ik had het over een meer dan zakelijke relatie waarin een omarming een een zoen past, en waarvoor je eventueel omrijdt om een uurtje gezellig te praten. Bovendien ben ik daar op dit op het forum al lange tijd niet meer op in gegaan. Dit kan de reden van mijn verbanning dus niet zijn.
 
Mij wordt verweten dat ik mijn theorieen niet kan bewijzen. Als iedereen op dit forum, Maurice incluis, zijn theorieen kan bewijzen dan was dit forum niet nodig want dan wisten we de "waarheid" al.
 
Mijn theorieen worden absurd genoemd. Ik zou ze niet correct onderbouwen. Doet Maurice dat dan wel???
 
Een paar voorbeelden:
 
(*) Ik toon aan dat de twee briefjes door verschillende personen moeten zijn geschreven. Maurice daagt me uit naar de analyse door Waiszvisz van de letter "w" te kijken. Ik constateer dat die bewijst op welke onwetenschappelijke en misleidende wijze naar het antwoord is toegewerkt. Maar daar hoor ik Maurice niet meer over.
 
zie mijn archief onder andere(!) de bijdragen ondertekend met:
17 Juli '06 - 00:09
19 Juli '06 - 13:56
 
(*) Ik vraag in het kader van openheid om de zes uitgebreide analyses van Baggett en zijn vijf experts te publiceren. Van Baggett is alleen genoteerd: "It is my professional expert opinion that the same person authored...". Van de andere vijf professionals uitsluitend "they all have agreed with me...". Of zijn die rapporten er niet eens? Daar hoor ik Maurice niet meer over.
 
zie mijn archief de bijdragen ondertekend met:
16 Juli '06 - 13:17
16 Juli '06 - 22:37
18 Juli '06 - 15:48
19 Juli '06 - 13:35
 
(*) Ik laat zien dat het verhaal met het Globalmes Michael eerder vrijpleit dan verdacht maakt. Maurice komt uiteindelijk met de verklaring dat Michael het mes ging kopen omdat zijn verzameling van 20 messen niet meer compleet was. Hij ging het vervangen door een ander type (hoezo compleet?). Over mijn vraag hoe de politie nou moet weten dat Michael op de dag voor de moord precies 20 van de 60 verschillende verkrijgbare Globalmessen had, hoor ik hem niet meer.
 
zie mijn archief de bijdragen ondertekend met:
11 Juli '06 - 02:18 tot 16:00
12 Juli '06 - 12:39 tot 14:01
18 Juli '06 - 10:45
18 Juli '06 - 15:15 tot 15:27
 
(*) Ik toon aan dat de verklaringen over het breedtetransport uitsluitend tot de conclusie kunnen leiden dat Louwes langs Harderwijk reed. En, dat het een tijdstip na 19:10 moet zijn geweest, omdat vanaf dat moment door het samenvoegen van twee rijbanen files konden ontstaan. Louwes heeft het breedtetransport zelf helemaal niet gezien en kan dus ook niet aan de tijd van 20:00 worden gekoppeld. Weg alibi. Maar Maurice gaat op dit feit niet in en blijft kopkleppig aan 20:00 vast houden.
 
zie mijn archief de bijdragen ondertekend met:
19 Juli '06 - 15:13
20 Juli '06 - 11:19
 
(*) Mij is verweten dat ik maar doorga. Maar ik krijg steeds opnieuw onzinnige argumenten te weerleggen als: Louwes was om 20:00 bij Harderwijk, zat daarna zeker nog tien minuten in de file, en kon dus onmogelijk om 20:25 bij de weduwe op de stoep staan.
 
- Uit niets blijkt dat Louwees om 20:00 bij Harderwijk was.
- Hoe lang en of hij na 20:00 nog in de file zat weet niemand.
- Het telefoontje was om 20:36, niet 20:25, dat is de uitlezing van het achterlopende klokje op het toestel van de weduwe.
- Het bereik van de GSM-mast Deventer is 10 km. Louwes kan die al 10 km voor Deventer aanstralen.
 
Als men deze feiten(!) had gerespecteerd, had me dat ettelijk pagina's gescheeld.
 
Sterker nog....
Louwes beweert om 20:36 bij 't Harde te hebben gebeld. Zijn zoon zegt dat Louwes beslist voor 21:00 thuis was. Waarom mag men op de weblog dus wel beweren dat Louwes deze 35 km in minder dan 24 minuten tot de voordeur aflegde; maar niet dat Louwes de 40 km van Harderwijk naar een punt 10 km voor Deventer in 36 minuten had kunnen doen?
 
Wie dat eerste beweert wordt geprezen, wie dat laatste beweert wordt verbannen.
 
Want daar ligt natuurlijk de oorzaak. Mijn kritiek is niet afbrekend, ze wijst slechts aan waar de ruines staan. Maurice had geen tijd om mijn argumenten te beantwoorden? Hij kon ze gewoon niet beantwoorden. Zonder Meikes briefjes, zonder het Globalmes, zonder het breedtetransport is Maurice nergens. Het zal opvallen dat ik niet op de enge man inging: ik houd me aan de feiten. Hij gooide mij de deur uit en veegde zijn problemen onder het kleed. In sommige kringen spreekt men dan van de doofpot.
 
Het archief waar ik naar verwijs staat hierboven.
 
Daar vindt u ook de weblog pagina's in ongecensureerde vorm (althans inclusief mijn bijdragen) terug, dit tot troost van de moderator die het "betreurt" dat ze definitief verdwenen zijn.
 
Tot slot daag ik Maurice uit het lef te hebben dit verweer op zijn weblog te plaatsen.

g.h. 27 juli 06
---------------


Wat betreft de proef die het onaannemelijk kan maken dat Louwes zelf het DNA via greepsporen, tijdens de moord op de blouse overbracht:
 
Nadere beargumentering is te inden in mijn archief in (voornamelijk) de bijdragen ondertekend met:
g.h. - 01 Juli '06 - 11:06
g.h. - 01 Juli '06 - 12:00
g.h. - 02 Juli '06 - 11:27
 
Het archief is hierboven te vinden.
 
=======================================================================
 
Open brief - Censuur door Maurice de Hond.
 

Maurice de Hond verlangt een reactie op "Oordeel Zelf" van "minimaal een aantal pagina’s" van personen die meestal op volstrekt onterechte paranoÔde gronden van zijn weblog werden verbannen. Pas dan mogen ze terugkomen. Ze zouden bv. werken voor het OM of Mr Vlug, "Onbewijsbare theorieen" verkondigen, etc.
 
Met dit inburgeringsexamen, dat alleen aan tegenstanders wordt opgelegd, weet Maurice dat de ander de eer aan zichzelf zal houden. Op zijn weblog kan hij vervolgens verkondigen dat ze wel mogen, maar gewoon niet willen.
 
Dit boetseren van de mening van de lezer gebruikt hij ook in "Oordeel Zelf": Hij presenteert twee elkaar niet uitsluitende voor-onderstellende keuzes, het is A of B, een andere mogelijkheid "is er niet". You're with us (US) or against, i.e. a terrororist. Zoiets als de vraag "Mishandelt u uw vrouw nog steeds?", uitsluitend met ja of nee te beantwoorden. [Voor de mindere verstaander: probeer zelf deze vraag eens te beantwoorden].
 
Mij verwijt hij dat ik maar doorga. Gemakshalve vergeet hij dat ik meestal slechts doorga, omdat lieden als "dhr" en Vrins zelf op mijn duidelijke antwoorden blijven en blijven terugkomen. Zij mogen wel doordrammen, want in het straatje van Maurice.
 
Maurice vindt dat als ik mijn punt heb gemaakt, ik het daarbij moet laten. Maurice cs mogen daarentegen hetzelfde punt maandenlang blijven herhalen.
 
Ik mag 1 keer bewijzen dat nergens uit blijkt dat Louwes om 20:00 bij Harderwijk was. Maar daarna presenteert Maurice het steeds weer als vaststaand feit dat Louwes weldegelijk om 20:00 bij Harderwijk was.
 
De waarheid is een mooi ding, hij mag een keer gezegd, maar hij moet zo snel mogelijk weer vergeten worden, opdat hij het zegenrijke werk van Maurice niet in de weg zal staan.
 
Nu vrijwel alle weldenkende lieden die eens Maurice' weblog bevolkten, of verbannen zijn, of de pijp aan Maarten hebben gegeven, of nu ook te vinden zijn op het forum van J2Cents, zie ik geen enkele reden meer om op Maurice' weblog terug te willen komen. Het is verworden tot een fanclubje van ja-knikkers en O-wat-ben-je-goed-Maurice-hijgers.
 
De Hond behoeden voor zijn blunders - in het belang van Louwes - blijkt averechts te werken. Deze laatste is nu alleen nog maar gebaat bij een zo spoedig mogelijk door het ijs zakken van Maurice, opdat serieuze argumenten weer gehoord kunnen worden.
 

Even terugkomend op de tendentieuze keuzemogelijkheden A en B uit "Oordeel Zelf". Het weglaten van mogelijkheid C - hieronder - en het "dwingen" van de lezer in de richting van B, toont het demagogische karakter aan van het pamflet.
 
- Mogelijkheid C. Het was geen juiste keuze, maar wel te begrijpen waarom het onderzoeksteam op 23 oktober 1999 besloot geen aandacht meer te besteden aan de mogelijke betrokkenheid van MichaŽl de J. bij de moord.
 
Men had immers een verdachte die volhardde in zijn bewering dat hij de avond van de moord (eerste verklaring: rond 20:00) bij 't Harde belde en vandaar naar Lelystad reed, terwijl de telefoongegevens huns inziens keihard bewezen dat hij om 20:36 in de buurt van Deventer was. Bovendien beweerde Louwes dat hij om 21:00 thuis was, terwijl zijn vrouw aanvankelijk getuigde dat dat na tienen was.
 
Hoewel het onderzoeksteam hiermee in de fout ging, ze moesten de andere lijnen ophouden, was het wel te begrijpen, omdat zij er van overtuigd waren de moordenaar te hebben met iemand die volhardde in een bewijsbare leugen over zijn alibi.
 
---
 
Twee eerdere open brieven zijn hier te vinden:
http://acegik.awardspace.com/gh/reactie-hr.htm
http://acegik.awardspace.com/gh/open-brief.htm
De laatse beargumenteert mijn voornaamste punten van kritiek.
 
Men kan mijn overige (vernietigende) kritiek op "Oordeel Zelf" vinden in mijn archief:
http://acegik.awardspace.com/gh/louwes.htm
Daar staan deels ook de door Maurice zo betreurd verloren gegane bijdragen uit de voorbije maand van verschillende bannelingen.
 
Het forum van J2Cents dat uitblinkt in overzichtelijkheid en dat wars is van alle censuur en ausradierung van bannelingen vindt u hier:
http://www.atfreeforum.com/deventermoordza/
 
Helaas kan ik niet iedereen bereiken die in bovenstaande is geinteresseerd, de e-mail adressen ontbreken mij. Voel u vrij dit bericht door te sturen naar geinteresseerden.
 
g.h. 31 juli 06
 

kopie aan Maurice die zijn daden aan "Skeptic", Scientific American, july 2006 zou moeten toetsen.
===================================================================
 


 
 
======================================================================
Bijdragen aan:
http://www.atfreeforum.com/deventermoordza/
======================================================================
 
Scholten: "De beheerder [van de begraafplaats] zei dat hij de dag na de moord Michael aan het hek had gezien, die vertelde dat mevr Wittenberg met 7 messteken om het leven was gebracht."
 
[In zijn eigen verklaring van 25 augustus 2006 zegt de beheerder:
"De volgende ochtend, dus 24 september 1999, om ongeveer 8 uur, stond Michael er ineens...]
 
Of bedoelde de beheerder misschien de dag na de vondst van het lichaam op zaterdag 25 september 1999? - Men dacht toen nog dat dŠt de dag van de moord was!
 
Is "dus 24 september 1999" de beheerder in de mond gelegd?
 
Als het zondag 26 september 1999 was kon Michael het (ondanks latere ontkenning bij eerste verhoor) toen al bij gerucht hebben gehoord.
 
Hoe stellig herinnert Scholten zich die verklaring van de beheerder aan hem en Ras (over Michaels verschijnen) na zeven jaar?
 
Weet hij zeker dat hij het op vrijdag hoorde, nog voor de vondst van het lijk en niet op zondag?
 
g.h. Okt 17, 2006 12:54 pm
--------------------------   
 

Over het verslag uit 1999 van het politieverhoor van de beheerder van de begraafplaats is het oorverdovend stil aan de overkant [Maurice]. Alleen Martin schreef "In het proces verbaal staat niets over messteken en zwarte etuis. De beheerder kan dus niet bewijzen dat dit zijn oorspronkelijke verhaal was en hij kan dus zomaar liegen". Gen enkele reactie daar.
 
Niet alleen kan de beheerder liegen, hij kan het zich ook gewoon verkeerd herinneren, het is tenslotte zeven jaar geleden dat hij die getuigenis aflegde.
 
Het is allemaal nog veel erger, als ik goed lees tenminste. Er staat in de verklaring van de beheerder uit 1999:
 
"Slachtoffer [weduwe] was altijd alleen geweest op de begraafplaats, behalve een tijd terug was er een man bij haar geweest (1998). Deze man was er weer geweest de donderdag na de begrafenis ... Nadat getuige [de beheerder] tegen de man had gezegd dat ze op een rare manier aan haar eind was gekomen, had de man gezegd: "Ze hebben haar eerst geprobeerd de botten te breken, toen te wurgen en toen dat niet gelukt was, heeft men haar doodgestoken..."
 
- Niets over "de dag na de moord", dus 24 september....
- De uitspraak gaat over na de begrafenis.
- De beheerder kende deze man toen overduidelijk niet (ook niet als klusjesman)
- Geen wonder dat de politie wilde dat hij die man beschreef.
- De beheerder begon zelf(!) over de vermoorde weduwe.
 
Kortom, alles wat de beheerder nu verklaart (7 messteken, dag na de moord, etui,...) is een getuigenis van 7 jaar later!
 
g.h. Okt 19, 2006 3:14 pm   
-------------------------
 

@: de beheerder betwist nu de strekking van dat verslag van zijn verhoor in 1999. Zoals ik zei: Het gaat daarbij dus uitsluitend om een getuigenis daterend van 7 jaar na de moord. Eťn die bovendien in volledige tegenspraak is met wat toen is opgetekend.
 
g.h. Okt 19, 2006 5:29 pm   
-------------------------
 

 
======================================================================
Voor meer recente bijdragen zie:
http://www.atfreeforum.com/deventermoordza/
======================================================================